Caritas pomoże malcom z Ukrainy

12 Sierpień 2022
Ruszył program Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pn. „Razem dla Ukrainy”. Dzięki niemu 20 dzieci, które uciekły przed wojną, będzie chodziło do świetlicowego oddziału dla przedszkolaków.

Caritas prowadzi już oddział przedszkolny „Słoneczko z Uśmiechem” dla 10 małych zielonogórzan. Teraz dołączą do nich koleżanki i koledzy z Ukrainy.

- Nie ukrywamy, że działania kierujemy do rodzin uchodźców, głównie do mam, które uciekły przed wojną z małymi dziećmi i chciałyby wejść na rynek pracy. Z konieczności codziennej opieki nad maluchami może to być utrudnione. Dzięki uzyskanemu przez nas dofinasowaniu z rezerwy Funduszu Pracy możemy pomóc, organizując opiekę dla dzieci - tłumaczy Dominika Iwan, koordynatorka projektu.

Codzienne pięciogodzinne zajęcia mają też pomóc najmłodszym odnaleźć się w nowych warunkach i zatrzeć wspomnienia związane z wojną. - Dzieci będą mogły bezpiecznie i kreatywnie spędzać czas. Przygotowaliśmy dla nich m.in. naukę języka polskiego, zajęcia matematyczne i przyrodnicze z eksperymentami, ale też wsparcie psychologiczne - mówi D. Iwan.

Z maluchami pracować będzie też opiekunka grupy Olga Kutsenko, Ukrainka, która sama uciekła przed wojną. Jej znajomość języka polskiego ułatwi wzajemne kontakty. - Chciałabym pomóc dzieciom w łatwiejszej adaptacji w Polsce - podkreśla pani Olga.

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy są bezpłatne. Caritas ma jeszcze wolne miejsca dla małych uchodźców w grupie wiekowej od trzech do pięciu lat. Kontakt pod nr tel. 600 987 470.

(md)