Zakład zadba o inwestycje z Funduszu Integracyjnego

25 Styczeń 2017
- Zmiany w statucie Komunalnego Zakładu Budowlanego podporządkowane zostały tylko jednemu celowi, KZB ma lepiej służyć mieszkańcom dzielnicy Nowe Miasto – mówi prezydent Janusz Kubicki.

Z Funduszu Integracyjnego do dzielnicy Nowe Miasto trafi łącznie ok. 100 mln zł. Zdecydowana większość tych pieniędzy sfinansuje tzw. inwestycje twarde zaproponowane lub zaaprobowane przez mieszkańców dzielnicy. Niektóre z tych inwestycji pochłoną miliony złotych, wymagając specjalistycznego planowania i nadzoru.

- Pamiętajmy, że w obrębie Nowego Miasta funkcjonują jeszcze fundusze sołeckie, rocznie to łączna kwota przekraczająca pół miliona złotych. Te pieniądze także trafiają na inwestycje, co prawda małe, czasami wręcz bardzo małe, ale z formalnego punktu widzenia nie ma żadnej różnicy pomiędzy tymi dużymi i małymi, wymagają bowiem stosowania tych samych procedur – tłumaczy prezydent.

Aby usprawnić realizację projektów finansowanych z obu funduszy, miejskie władze postanowiły utworzyć zintegrowane centrum decyzyjne, które będzie koordynować realizację projektów inwestycyjnych w obrębie dzielnicy Nowe Miasto.

- Do tego celu znakomicie nadaje się Komunalny Zakład Budowlany, który również za czasów byłej już gminy wiejskiej odpowiadał za tego typu zadania. Co prawda, zakres obecnie powierzonych mu zadań będzie znacznie szerszy, ale wzmocnimy KZB kadrowo i sprzętowo – zapewniał wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk podczas wtorkowej sesji rady miasta.

Proponowane zmiany zostały wcześniej przedstawione m.in. sołtysom podczas poniedziałkowego spotkania. Na poziomie organizacyjnym będą wyglądały następująco. Z wydziału miejskich inwestycji odejdzie od trzech do czterech pracowników, zostaną przeniesieni do specjalnie w tym celu tworzonego działu inwestycji KZB. Ten zostanie ulokowany w siedzibie rady dzielnicy Nowe Miasto, przy ul. Dąbrowskiego.

- W ostatnich dwóch latach zakupiliśmy dla KZB sporo nowego sprzętu, łącznie z kosztowną równiarką dróg gruntowych. Ale to nie koniec zakupów, dozbroimy zakład w kolejny sprzęt, by mógł sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom czy awariom – zapowiada J. Kubicki.

Za ostatnimi zmianami kryje się nie tylko ten najważniejszy motyw w postaci chęci skrócenia drogi mieszkańcom do jednostki miejskiej, która odpowiada za np. stan dróg w obrębie dzielnicy.

- Mamy jeszcze jeden powód, to duża kumulacja realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych z programów unijnych, musimy odciążyć miejski wydział inwestycji, respektując zarazem interesy mieszkańców - wyjaśnia prezydent J. Kubicki.

Przypomnijmy - z pieniędzy Funduszu Integracyjnego powstaje ok. 150 projektów, wśród nich są także bardzo duże, warte łącznie nawet 12 mln zł, np. budowa ronda w Raculi. Te największe projekty, o dużym udziale pieniędzy unijnych, nadal będą pilotowane przez miejski wydział inwestycji, ale z udziałem KZB.

Bezpośredni nadzór nad pracami Komunalnego Zakładu Budowlanego sprawować będzie zarząd dzielnicy Nowe Miasto.

(pm)