Uroczyste pasowanie nowych czytelników

18 Grudzień 2015
Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zawadzie odwiedzili bibliotekę publiczną w Zawadzie, by uczestniczyć w pasowaniu na czytelnika.

Odpowiadali na pytania dotyczące zasad zachowania się w bibliotece i sposobu poszanowania książek. Test ze znajomości bohaterów baśni został zaliczony na szóstkę, także krzyżówkę dzieci rozwiązały bardzo szybko. Następnie wysłuchały opowiadania o etapach powstawania książki. Podsumowaniem klimatu spotkania był pięknie przedstawiony przez dzieci wiersz Jana Huszczy „Skarga książki”. I wreszcie najważniejszy moment. Uczniowie wyrecytowali przysięgę, a następnie zostali uroczyście pasowani na czytelników. Na pamiątkę każdy otrzymał dyplom, książkę, zakładki oraz słodycze. Nowi czytelnicy obiecali, że zostaną przyjaciółmi książek.

Wioletta Przybylska

Fot. Archiwum Biblioteki Publicznej w Zawadzie