Uroczyste pasowanie nowych czytelników

18 Grudzień 2015
Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Zawadzie odwiedzili bibliotekę publiczną w Zawadzie, by uczestniczyć w pasowaniu na czytelnika.

Odpowiadali na pytania dotyczące zasad zachowania się w bibliotece i sposobu poszanowania książek. Test ze znajomości bohaterów baśni został zaliczony na szóstkę, także krzyżówkę dzieci rozwiązały bardzo szybko. Następnie wysłuchały opowiadania o etapach powstawania książki. Podsumowaniem klimatu spotkania był pięknie przedstawiony przez dzieci wiersz Jana Huszczy „Skarga książki”. I wreszcie najważniejszy moment. Uczniowie wyrecytowali przysięgę, a następnie zostali uroczyście pasowani na czytelników. Na pamiątkę każdy otrzymał dyplom, książkę, zakładki oraz słodycze. Nowi czytelnicy obiecali, że zostaną przyjaciółmi książek.

Wioletta Przybylska

Fot. Archiwum Biblioteki Publicznej w Zawadzie

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki