Sołectwa na biało i niebiesko

11 Sierpień 2015
Oto są! Tablice z nazwami zielonogórskich sołectw!

Nowe, białe znaki z niebieskimi literami systematycznie zastępują stare (i nieaktualne przecież od 1 stycznia 2015 r.) tablice. Te dawne znaki, zielone, z białymi napisami sugerowały bowiem, że wjeżdżamy do innej miejscowości. – A przecież nie jesteśmy już odrębną wsią, tylko częścią Zielonej Góry – zaznacza Krzysztof Sadecki, sołtys Zatonia. Jego wieś już ma nowe oznakowanie. – Zauważają to i mieszkańcy, i przyjezdni. Nareszcie zapanował porządek. Bo wiadomo, że jesteśmy dalej w mieście, a wjeżdżamy na teren jakiejś jego części, dzielnicy, w przypadku Zielonej Góry – sołectwa – dodaje gospodarz Zatonia.

Tablice są systematycznie wymieniane w poszczególnych sołectwach dzielnicy Nowe Miasto.

(dsp)