Podróż w czasie w Zatoniu

5 Sierpień 2022
Skarbem może być nawet zwykły guzik, jeśli przemawia do nas, opowiadając historię miejsca, w którym go znaleziono. Takie perełki zobaczymy na wystawie w Oranżerii, w Parku Książęcym w Zatoniu. Wernisaż w sobotę, 6 sierpnia, o 19.00.

Wystawę „Skarby Zatonia” zorganizowała Fundacja Ogrody Kultury przy współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz dzięki osobom, które przekazały przedmioty. Większość eksponatów pochodzi z prac archeologicznych prowadzonych w trakcie zabezpieczenia ruin pałacu w 2018 roku i rewitalizacji parku w latach 2019-2020.

- Wystawa nosi nieco przewrotny tytuł, bo większość przedmiotów nie ma żadnej wartości materialnej - tłumaczą organizatorzy. - Ich wartość jest mierzona głównie przekazem, jaki niosą one o mieszkańcach tego miejsca. O ich przyjemnościach, troskach i wykonywanych pracach. Skarbem może więc być kawałek porcelany czy zwykły guzik, jeżeli przemawia do nas, opowiadając historię tego miejsca. Wystawa finansowana ze środków miasta Zielona Góra.

(dsp)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki