Podróż w czasie w Zatoniu

5 Sierpień 2022
Skarbem może być nawet zwykły guzik, jeśli przemawia do nas, opowiadając historię miejsca, w którym go znaleziono. Takie perełki zobaczymy na wystawie w Oranżerii, w Parku Książęcym w Zatoniu. Wernisaż w sobotę, 6 sierpnia, o 19.00.

Wystawę „Skarby Zatonia” zorganizowała Fundacja Ogrody Kultury przy współpracy z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz dzięki osobom, które przekazały przedmioty. Większość eksponatów pochodzi z prac archeologicznych prowadzonych w trakcie zabezpieczenia ruin pałacu w 2018 roku i rewitalizacji parku w latach 2019-2020.

- Wystawa nosi nieco przewrotny tytuł, bo większość przedmiotów nie ma żadnej wartości materialnej - tłumaczą organizatorzy. - Ich wartość jest mierzona głównie przekazem, jaki niosą one o mieszkańcach tego miejsca. O ich przyjemnościach, troskach i wykonywanych pracach. Skarbem może więc być kawałek porcelany czy zwykły guzik, jeżeli przemawia do nas, opowiadając historię tego miejsca. Wystawa finansowana ze środków miasta Zielona Góra.

(dsp)