Bądź jak księżna Dino

31 Marzec 2022
- Oto jestem na swoich włościach - to pierwsze słowa księżnej Doroty Talleyrand-Perigord, kiedy wprowadziła się do Zatonia. Później przeszła do czynów. Wieść o jej działalności charytatywnej oraz wspieraniu kultury, edukacji i nauki do dziś wybrzmiewają echem. Na tych, którzy pielęgnują wyznawane przez księżnę Dino wartości, czeka nagroda!

Ma kolię, wachlarz i krzyż maltański za działalność charytatywną przewiązany w pasie. Do tego wizerunku księżnej Dino przyzwyczaili się już mieszkańcy Zielonej Góry oraz goście, którzy przyjeżdżają do Zatonia. Teraz postać stworzona przed sześcioma laty przez Beatę Montowską, plastyczkę z Zatonia, stała się bohaterką statuetki.

Fundacja Ogrody Kultury im. księżnej Dino ustanawia nagrodę jej imienia i powołuje komisję konkursową złożoną z osób pracujących na rzecz kultury i nauki na terenie Zielonej Góry, Żagania i Otynia, gdzie działała księżna.

- Chcemy podążać jej śladem, doceniając i promując ludzi i instytucje, które w sposób szczególny umiłowały region, jego historię, kulturę i tradycje - wyjaśnia Czesław Fiedorowicz, przewodniczący komisji.

Nagroda przyznawana będzie raz w roku, w czerwcu (data przybycia księżnej Dino do Zatonia) osobom lub instytucjom.

- Księżna Dino jak niewielu potrafiła łączyć w sobie miłość do kultury, przyrody, a nade wszystko ludzi - mówi Jarosław Skorulski z komisji konkursowej. Mimo że swoją działalność prowadziła w XIX wieku, pozostaje dla nas niedoścignionym wzorem osoby, która będąc aktywną na wielu polach, nie traciła z oczu pojedynczych osób i ich problemów.

Nagroda imienia księżnej Dino będzie przyznawana za: ochronę, odbudowę i promocję dziedzictwa kulturowego w regionie; troskę o walory przyrodnicze i krajobraz kulturowy regionu; budowanie więzi regionalnych i propagowanie postaci historycznych regionu; promowanie idei, które były bliskie księżnej Dino, takich jak filantropia, ekumenizm, mecenat nad artystami, dialog między narodami.

Fundatorem nagrody jest Fundacja Ogrody Kultury im. księżnej Dino. Formularze konkursowe będzie można znaleźć na stronie ogrodykultury.pl w zakładce „dziedzictwo księżnej Dino”.

(ah)