Rozmowy z mieszkańcami Zatonia i Zawady

3 Grudzień 2021
Urząd miasta zorganizował w listopadzie konsultacje z mieszkańcami sołectw. W Zawadzie rozmawiano o przebudowie progów zwalniających przy ul. Szkolnej. W Zatoniu mieszkańcy dowiedzieli się m.in. jak prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów, docieplenie budynku lub montaż instalacji fotowoltaicznej.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone programowi „Czyste powietrze” odbyło się w świetlicy w Zatoniu. - Poinformowaliśmy mieszkańców o możliwości uzyskania wsparcia finansowego na wymianę źródeł energii i docieplenie budynków - wyjaśniła Emilia Gaik z Biura Ochrony Środowiska w magistracie.

Pan Stanisław, emeryt, zastanawiał się nad wymianą starego pieca. - Dostałem ulotkę informacyjną, przemyślę sprawę - zapowiedział.

Elżbieta Wamberska jest właścicielką dużego domu. Za tonę węgla groszek (zmielony węgiel kamienny) płaci tysiąc złotych. A na zimę potrzebuje czterech ton opału. - Nasz piec ma kilkanaście lat. Nie wiem, czy będzie nas stać na jego wymianę, z mężem utrzymujemy się tylko z emerytur - mówiła pani Elżbieta.

Krzysztof Sadecki, sołtys Zatonia przyznaje, że odbiera mnóstwo telefonów od mieszkańców, którzy planują wymianę pieca lub kapitalny remont z dociepleniem domu. - Kilka rodzin w Zatoniu skorzystało z programu i są zadowolone - podkreślał sołtys. - Powietrze jest czystsze, znikają trujące kopciuchy, a w ich miejsce pojawiają się np. kotły na pellet.

- Zainteresowanie jest duże, wpłynęło do nas kilka tysięcy wniosków od mieszkańców – poinformowała Sylwia Mazurek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, obecna w trakcie konsultacji. - Ogólnopolski program potrwa do 2027 r., ale wnioski o dofinansowanie są rozliczane do 2029 r. Propaguje kompleksowe inwestycje: wymianę okien, docieplenie ścian, montażu instalacji fotowoltaicznej.

Więcej informacji: www.czystepowietrze.gov.pl

Urząd miasta zaprosił na listopadowe konsultacje także mieszkańców ulicy Szkolnej w Zawadzie. Mieli oni zastrzeżenia do złego stanu nawierzchni i hałaśliwych progów zwalniających, przez które, jak twierdzą, pękają ściany w domach.

- Doszliśmy do konstruktywnych wniosków. Wiosną 2022 r., w miejscu istniejących, wyspowych progów zwalniających, wybudujemy próg nowego typu, który powinien sprostać oczekiwaniom mieszkańców - zapewnił Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie.

Przedstawił kilka możliwych wariantów rozwiązania problemu. Dyskusja była gorąca. Na spotkaniu pojawiło się 23 mieszkańców, sołtys Jan Smoter i przedstawiciele rady sołeckiej. Obecnie przy Szkolnej są tradycyjne „garby” wyspowe, tzw. poduszki ustawione blisko siebie. Przejeżdżające po nich samochody ciężarowe powodują hałas i drgania budynków. Zdaniem mieszkańców niszczy się przez to elewacja i pękają ściany. - Przepisy nie pozwalały na zamontowanie mniej uciążliwych progów zwalniających, ustawodawcy twierdzili, że korzystniejsze dla autobusów są wspomniane wyspy na drodze - wyjaśniał K. Staniszewski. - Zamontujemy progi z najazdami sinusoidalnymi, które od grudnia, zgodnie ze zmienionymi przepisami, zostaną dopuszczone do stosowania na drogach, po których kursują autobusy. Łagodny najazd ograniczy prędkość pojazdów i hałas, pozwoli na płynniejsze pokonanie progu przez pojazdy komunikacji zbiorowej. Na płycie progu wyznaczymy przejście dla pieszych, powstanie tzw. przejście wyniesione - dodał i zadeklarował też skuteczne rozwiązanie sprawy nadmiaru wody przy progu.

Sołtys Smoter był zadowolony, że doszło do rozmów z przedstawicielami urzędu miasta. - Próg zwalniający uprzykrza życie mieszkańcom, po zmianach odetchną z ulgą - tłumaczył.

(rk)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki