Za tydzień poznamy wyniki sondażu

11 Marzec 2013
Na przełomie stycznia i lutego ankieterzy zapytali mieszkańców miasta i gminy o połączenie. Co wynika z odpowiedzi?

- W tej chwili raport jest opracowywany – zdradza prof. Czesław Osękowski, szef zespołu ds. połączenia miasta z gminą. – Planujemy jego publiczną prezentacją w środę, 20 marca. Już teraz zapraszam zainteresowanych. .

Ankieterzy w sumie przebadali 758 osób. Dobór jednostek do badania miał charakter kwotowy. Skonstruowano oddzielną próbę dla miasta (liczącą 383 osoby) i dla gminy wiejskiej (liczącą 375 osób). Respondentów dobierano, zwracając uwagę na takie parametry jak płeć, wiek i wykształcenie. Dobrana próba jest reprezentatywna, dobierana na podstawie danych GUS dla miasta i gminy wiejskiej. Dodatkowym kryterium było miejsce zamieszkania – ankieterzy dotarli do wszystkich sołectw. Proporcjonalnie do ilości mieszkańców badano odpowiednią ilość osób w każdej. Najwięcej w Przylepie, najmniej w Ługowie.

Co wynika z badań? Na to potrzeba poczekać do zakończenie prac. – Spotkanie  jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych – zapowiada prof. Osękowski. Środa, 20 marca, godz. 17.00, sala dębowa, biblioteka wojewódzka.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki