Za tydzień poznamy wyniki sondażu

11 Marzec 2013
Na przełomie stycznia i lutego ankieterzy zapytali mieszkańców miasta i gminy o połączenie. Co wynika z odpowiedzi?

- W tej chwili raport jest opracowywany – zdradza prof. Czesław Osękowski, szef zespołu ds. połączenia miasta z gminą. – Planujemy jego publiczną prezentacją w środę, 20 marca. Już teraz zapraszam zainteresowanych. .

Ankieterzy w sumie przebadali 758 osób. Dobór jednostek do badania miał charakter kwotowy. Skonstruowano oddzielną próbę dla miasta (liczącą 383 osoby) i dla gminy wiejskiej (liczącą 375 osób). Respondentów dobierano, zwracając uwagę na takie parametry jak płeć, wiek i wykształcenie. Dobrana próba jest reprezentatywna, dobierana na podstawie danych GUS dla miasta i gminy wiejskiej. Dodatkowym kryterium było miejsce zamieszkania – ankieterzy dotarli do wszystkich sołectw. Proporcjonalnie do ilości mieszkańców badano odpowiednią ilość osób w każdej. Najwięcej w Przylepie, najmniej w Ługowie.

Co wynika z badań? Na to potrzeba poczekać do zakończenie prac. – Spotkanie  jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych – zapowiada prof. Osękowski. Środa, 20 marca, godz. 17.00, sala dębowa, biblioteka wojewódzka.

(tc)