Z meldunkiem w mieście też możesz głosować w gminie!

18 Kwiecień 2014
Chcesz wziąć udział w referendum połączeniowym, mieszkasz w gminie, ale meldunek masz w mieście? Nie szkodzi. Dopisz się do listy wyborców w gminie.

Dla osoby, która nie jest zameldowana w gminie, choć tak naprawdę mieszka na stałe na jej terenie, warunkiem udziału w referendum jest złożenie wniosku o wpis do rejestru wyborców. Taki wniosek można pobrać i wypełnić w urzędzie gminy.

- Osoba, która stale mieszka na terenie gminy, a z jakiegoś powodu nie jest tu zameldowana na pobyt stały, może przyjść do urzędu gminy przy ul. Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, do pokoju 106 na parterze. Otrzyma tam wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i deklarację zawierającą informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców. Po wypełnieniu tych dwóch dokumentów, trzeba złożyć je w okienku ewidencji ludności – wyjaśnia Małgorzata Ostrowska, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjnych w urzędzie gminy. - Są to proste druki zawierające informacje o danych osobowych oraz o tym gdzie, na terenie gminy Zielona Góra, dany wyborca rzeczywiście zamieszkuje na pobyt stały. Informacje są weryfikowane przez pracownika gminy. Sprawdzamy, czy ktoś faktycznie zamieszkuje w deklarowanym miejscu w gminie. Mamy na to trzy dni i albo dopisujemy tę osobę do rejestru wyborców, albo odmawiamy takiego wpisu.

- W razie odwołania od odmownej decyzji samorządu i nie dopisaniu nas do rejestru wyborców, sądy traktują te sprawy bardzo szczegółowo. Pod uwagę brane jest np. gdzie śpimy, jemy, przechowujemy swoje ubrania – komentuje Stanisław Blonkowski dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

Przepisy kodeksu wyborczego nie określają ostatecznego terminu złożenia wniosku. Jeżeli jednak zostanie on złożony np. w ostatnim dniu roboczym przed referendum, decyzja może nie być wydana w tym samym dniu. W przypadku decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców, przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Prawo do wpisania do rejestru wyborców przysługuje także obywatelom Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami polskimi.

(kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki