Z filologią polską odważnie w przyszłość

16 Kwiecień 2021
Młody duchem i przebojowy. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi i kształci ich na kierunkach humanistycznych o kreatywnym charakterze.

Kierunki studiów, prowadzone w tym instytucie to: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska oraz literatura popularna i kreacje światów gier. Prowadzone są tu również studia trzeciego stopnia (w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych) w dyscyplinach literaturoznawstwo i językoznawstwo oraz studia podyplomowe.

Warto zwrócić uwagę na nowy kierunek - literatura popularna i kreacje światów gier. Został on  utworzony w 2016 r. Były to wówczas jedne z pierwszych tego typu studiów w Polsce i do dziś niewiele uniwersytetów może pochwalić się podobnym kierunkiem kształcenia. - Celem było wypełnienie pewnej niszy na rynku, w której łączy się akademicka refleksja nad związkami imaginarium szeroko rozumianej literatury popularnej z mechanizmami rządzącymi funkcjonowaniem gier we współczesnej popkulturze. Twórcy kierunku mieli świadomość, że świat gier podobnie jak rynek popkultury jest bardzo zróżnicowany. Dlatego program zajęć jest tak ułożony, aby studenci byli w stanie przejść przez kurs kreowania światów gier od poziomu gier planszowych, poprzez narracyjne gry fabularne, do kreacji elementów świata gier cyfrowych - tłumaczy prof. UZ dr hab. Marzanna Uździcka, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej UZ.

W programie studiów uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent nabywa kompetencję filologicznej analizy tekstów literatury i kultury popularnej, ale przede wszystkim, co jest nowatorskie, przekształcania zawartych w nich treści w scenariusze różnych typów gier. - Według naszych założeń prowadzone na tej specjalizacji zajęcia mają być pomocne w przyszłym kreowaniu światów gier oraz kształcić w zakresie pisania kreatywnego. Oczywiście staramy się być elastyczni i dokonujemy co jakiś czas korekt np. w zakresie list lektur, dodatkowych przedmiotów, by jak najlepiej reagować na zapotrzebowanie rynku - dodaje prof. dr hab. Bogdan Trocha, który odpowiada za stronę naukową przedsięwzięcia.

Studenci tego kierunku mogą nauczyć się rozpoznawania rozmaitych struktur gier oraz ich uwarunkowań technicznych. Jednocześnie powinni też wyrobić w sobie umiejętność pracy zespołowej. Absolwenci będą mogli z powodzeniem szukać pracy w coraz dynamiczniej rozwijającym się przemyśle związanym z tworzeniem wszelkiego typu gier.

Na podstawie przygotowanych przez siebie, autorskich gier, w latach 2016-2019 zorganizowali „Graton” czyli „Wielki Międzygalaktyczny Turniej Gier Planszowych”. Zapraszali uczniów szkół podstawowych i organizowali rozgrywki na bazie własnych gier. Dzięki temu testowali swoje systemy gier i trenowali umiejętności twórczego użycia języka w grach.

A to nie jedyne organizowane w instytucie wydarzenie skierowane do uczniów. Dużą popularnością cieszy się Lubuski Konkurs Literacki. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tegorocznej edycji młodzi adepci pióra zmierzą się z opowiadaniem twórczym. „Trenujemy wyobraźnię” - to hasło przewodnie skrywające sześć propozycji tematycznych. Wśród uczniów są osoby z pisarskim zacięciem, które później będą mogły kontynuować swoją edukację np. podczas studiów na UZ. Kierunki prowadzone w IFP dają szansę na przemianę pasji w przyszłościowy zawód.

 

Katarzyna Doszczak

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki