Wybraliśmy radnych dzielnicy

17 Marzec 2015
W piątek, 20 marca, ślubowanie złoży 15 radnych dzielnicy Nowe Miasto. Sprawdź, kto został radnym i ile zdobył głosów.

Radni dzielnicy Nowe Miasto (w kolejności alfabetycznej)
Jarosław Bartkowicz, Dorota Bojar, Tadeusz Borek, Sylwia Brońska, Sebastian Jagiełowicz, Robert Jankowski, Marek Karwacki, Agnieszka Kozakiewicz, Joanna Pawelczyk, Zenon Rabęda, Roman Rekut, Jerzy Szczepski, Czesław Śnieżko, Krzysztof Wołczyński, Jerzy Żetecki.

Pierwsza sesja rady dzielnicy
15 radnych zbierze się dziś (piątek, 20 marca), o godz. 9.00, w sali obrad urzędu miasta przy ul. Dąbrowskiego 41. Pierwszą sesję poprowadzi Zenon Rabęda - radny senior (najstarszy wiekiem spośród radnych). Radni złożą ślubowania, wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, wybiorą także zarząd dzielnicy Nowe Miasto.

Czym zajmie się rada dzielnicy?
W statucie dzielnicy Nowe Miasto zawarto m.in. zapis o tym, że bez zgody mieszkańców nie powstanie w granicach dzielnicy żadna fabryka czy osiedle bloków.

Rada dzielnicy, składająca się z 15 radnych, będzie także opiniować projekty rozwoju oraz projekty wieloletnich programów inwestycyjnych, zwłaszcza w części dotyczącej dzielnicy.

Dzielnicowi radni będą opiniować coroczne wykonanie budżetu miasta oraz mogą występować do rady miasta z wnioskami o przekazanie dzielnicy zadań i kompetencji miasta. To radni dzielnicy decydować będą o obsadzie kadrowej zarządu dzielnicy.

Wyniki wyborów do rady dzielnicy

* OKRĘG nr 1 (Jany, Stożne, część Zawady)
Sylwia Brońska – 156 głosów
Monika Turzańska – 100 głosów
Marzena Bilska – 78 głosów

* OKRĘG nr 2 (część Zawady)
Jerzy Żetecki – 146 głosów
Jan Smoter – 140 głosów
Dominik Kamedulski – 61 głosów

* OKRĘG nr 3 (Krępa)
Czesław Śnieżko – 100 głosów
Tadeusz Naskręt – 92 głosy
Tadeusz Budrewicz – 34 głosy

* OKRĘG nr 4 (część Przylepu)
Jerzy Szczepski – 189 głosów
Maciej Olszewski – 169 głosów
Zdzisława Walczak – 137 głosów

* OKRĘG nr 5 (część Przylepu)
Tadeusz Borek – 236 głosów
Rafał Groszek – 129 głosów

* OKRĘG nr 6 (Nowy Kisielin)
Joanna Pawelczyk – 234 głosy

Andrzej Zalewski – 210 głosów

* OKRĘG nr 7 (Stary Kisielin)
Zenon Rabęda – 232 głosy

Elżbieta Kościucha-Wieczorek – 191 głosów
Jadwiga Wąsik – 159 głosów

* OKRĘG nr 8 (Drzonków)
Wiesław Kuchta – 216 głosów (nie będzie radnym dzielnicy, zdobył mandat w radzie miasta)
Roman Rekut – 160 głosów
Renata Woźniak – 153 głosy

* OKRĘG nr 9 (Ługowo, Sucha, Barcikowice, Marzęcin, Zatonie)
Marek Karwacki – 252 głosy
Ireneusz Rypson – 148 głosów
Jolanta Jagodzińska – 43 głosy

* OKRĘG nr 10 (Kiełpin, Jarogniewice, Jeleniów, część Ochli)
Robert Jankowski – 169 głosów
Małgorzata Klinowska – 142głosy

* OKRĘG nr 11 (część Ochli)
Dorota Bojar – 186 głosów
Aleksander Kosowicz – 177 głosów
Piotr Kaczmarczyk - 79 głosów

* OKRĘG nr 12 (część Raculi)
Sebastian Jagiełowicz – 186 głosów
Antonina Ambrożewicz-Sawczuk – 150 głosów
Cezary Radczyc – 50 głosów

* OKRĘG nr 13 (część Raculi)
Jarosław Bartkowicz – 225 głosów
Marta Napieralska – 170 głosów

* OKRĘG nr 14 (część Łężycy)
Agnieszka Kozakiewicz – 113 głosów
Łukasz Maszkało – 89 głosów
Jolanta Rabęda – 53 głosy

* OKRĘG NR 15(część Łężycy)
Krzysztof Wołczyński – 278 głosów
Nella Żurańska – 97 głosów.