Wy jesteście winnym krzewem!

2 Czerwiec 2023
Pod takim hasłem stypendyści fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zjadą latem do Zielonej Góry. Przed studentami z różnych zakątków kraju miasto otworzy bramy swoich obiektów kulturalnych.

- W ciągu roku szkolnego i akademickiego fundacja wspiera finansowo uczniów i studentów, a w wakacje, od 20 lat, proponuje im udział w letnich obozach, organizowanych w dużych miastach. Po raz pierwszy, w dniach 5-11 lipca, taki obóz odbędzie się w Zielonej Górze, a udział w nim weźmie kilkuset studentów z całego kraju - zapowiada ks. Łukasz Malec, który w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pełni funkcję koordynatora diecezjalnego. To do niego m.in. trafiają wnioski młodych ludzi z małych miejscowości na terenie naszej diecezji o stypendia, które mają wyrównywać ich szanse edukacyjne. Księża koordynatorzy czuwają też nad formacją stypendystów z danej diecezji.

Ukłony dla miasta

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” powołana została przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. Na początku, oprócz udzielania wsparcia w rozwoju duchowym, stypendia przyznawała 500 zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin tylko z terenu pięciu diecezji. - Dziś rocznie wspomaga około 2 tysięcy stypendystów z różnych zakątków kraju. W naszej diecezji jest to około 40 młodych ludzi rocznie - informuje ks. Ł. Malec.

Integralną częścią niesionej przez fundację pomocy są tzw. obozy formacyjno-integracyjne. Ten, który w lipcu odbędzie się w Zielonej Górze, przebiegnie pod hasłem „Wy jesteście winnym krzewem”, zgrabnie nawiązując i do symbolu biblijnego, i do naszego Winnego Grodu.

- Ponieważ na obozie zgromadzą się stypendyści papieskiej fundacji, będzie tu czas na modlitwę, ale również na - można powiedzieć - wzrost intelektualny, poznanie Zielonej Góry i regionu oraz na ukłony dla miasta - zdradza koordynator diecezjalny. I wymienia: - W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego planujemy forum stypendystów, z gośćmi, wykładami i grupami tematycznymi. Jeden dzień będzie dniem skupienia, wtedy studenci pojadą do sanktuarium w Rokitnie. Kolejny spędzą w zielonogórskich parafiach, w których będą uczestniczyli w mszach i opowiedzą wiernym o fundacji, dziękując im za pomoc, bo część pieniędzy, z których pozyskują stypendia, pochodzi właśnie od nich. Po przedstawieniu idei obozu, aktywnie włączył się prezydent Zielonej Góry i miasto dla naszych stypendystów otworzy swoje charakterystyczne obiekty - Planetarium Wenus, Ogród Botaniczny i inne. Z pomocą urzędu marszałkowskiego zwiedzą też poaugustiański kompleks klasztorny w Żaganiu, Park Mużakowski w Łęknicy i odpoczną nad jeziorem w Lubniewicach.

Koncert dla mieszkańców

A w niedzielę, 9 lipca, niespodzianka dla zielonogórzan! Ponieważ fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ma swoja orkiestrę i chór, tego dnia wystąpią w koncercie plenerowym pod Filharmonią.

Podczas sześciodniowego pobytu stypendyści nocować będą w akademikach uniwersyteckich i w bursie przy ul. Botanicznej. Przygotowania na ich przyjazd wydają się niemal dopięte na ostatni guzik. Temu służyło spotkanie w kawiarni „Pod Aniołami” przy parafii pw. św. Józefa, w którym uczestniczył biskup Tadeusz Lityński, proboszczowie zielonogórskich parafii oraz przewodniczący zarządu fundacji ks. Dariusz Kowalczyk.

(el)