Wszystko w tym roku odbędzie się w sieci

9 Kwiecień 2021
- Ze względu na pandemię całość działań związanych z budżetem obywatelskim przenosimy do internetu. Za pośrednictwem dedykowanej platformy mieszkańcy będą mogli zgłaszać pomysły oraz głosować na wybrane projekty – mówi Piotr Dubicki z Biura Prezydenta Miasta.

- Przed nami kolejna edycja zielonogórskiego budżetu obywatelskiego. Co wiemy już na pewno o tegorocznej edycji?

Piotr Dubicki, Biuro Prezydenta Miasta: - Mieszkańcy będą mieć w tej edycji do rozdysponowania kwotę 6,5 mln złotych. Znany jest harmonogram. Chcemy rozpocząć działania w połowie kwietnia, wtedy będzie można zgłaszać projekty. Potem nastąpi okres oceny formalnej i merytorycznej, tak by w połowie maja można już było zaprezentować listę projektów zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie i dać czas na ewentualne protesty. Głosowanie rozpocznie się 31 maja i potrwa dwa tygodnie.

- Jakie zmiany czekają nas w tym roku?

- Przede wszystkim, ze względu na trwającą pandemię, całość działań związanych z budżetem obywatelskim przenosimy do internetu. Za pośrednictwem dedykowanej platformy mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły oraz głosować na wybrane przez siebie projekty. Została zmniejszona - do 15 - wymagana liczba podpisów osób popierających projekt. Jest to obowiązek wynikający z ustawy, więc nie mogliśmy z niego zrezygnować.

- Gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje o tegorocznej edycji?

- Wszystkie informacje dostępne będą na platformie, na której od tego roku będą odbywać się wszystkie czynności związane z budżetem obywatelskim. Począwszy od zgłaszania wniosków, a kończąc na głosowaniu. Adres strony to: zielonagora.konsultacjejst.pl. Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebooku - https://www.facebook.com/BudzetObywatelskiZG

- Każdy z mieszkańców dysponuje dwoma głosami. To również zmiana względem poprzedniej edycji.

- Dokładnie tak. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Zielonej Góry i może oddać jeden głos na zadanie zlokalizowane w mieście oraz jeden głos na zadanie, które zostanie zrealizowane w dzielnicy Nowe Miasto. Głosować należy samodzielnie i bezpośrednio, nikt nie ma prawa wykorzystać naszych danych w celu oddania głosu.

- Kiedy rozpocznie się tegoroczny budżet obywatelski?

- Nabór wniosków rozpoczyna się 19 kwietnia i potrwa dwa tygodnie, później propozycje zostaną przeanalizowane przez urzędników oraz nowopowstałą komisję ds. konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego przy radzie miasta.

- Aby zgłosić projekt, należy wypełnić internetowy formularz. Na co trzeba zwrócić uwagę, żeby projekt nie został odrzucony?

- Należy podać nazwę projektu, opis zadania oraz stworzyć wstępny kosztorys. Wniosek powinien też zawierać dokładną lokalizację, aby urzędnicy mogli zweryfikować czy działka, na której ma być realizowana inwestycja, jest własnością miasta. Opcjonalnie i w miarę możliwości prosimy o zrobienie wizualizacji, która pozwoli na to, aby zarówno urzędnicy, jak i mieszkańcy mogli zobaczyć, jak będzie wyglądał zrealizowany projekt.

- Jakie projekty można zgłaszać do budżetu obywatelskiego?

- Budżet obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych, gdzie mieszkańcy sami mogą decydować o przeznaczeniu miejskich pieniędzy. Wzorem lat ubiegłych: są to projekty inwestycyjne z wyłączeniem zadań dotyczących jednostek systemu oświaty, których szacunkowa wartość realizacji nie może być niższa niż 100 tys. zł i nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego powinny być przede wszystkim ogólnodostępne, aby mógł z nich skorzystać każdy mieszkaniec. Dodatkowo zadanie musi być zgodne z prawem, celowe, gospodarne i wykonalne technicznie.

- Kiedy poznamy wyniki zbliżającej się edycji?

- Dzięki internetowemu systemowi wyniki poznamy zaraz po zakończeniu głosowania. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem ogłoszenie listy zwycięskich projektów powinno nastąpić do 20 czerwca. Wtedy mieszkańcy dowiedzą się czy zadanie, na które głosowali, zostanie zrealizowane.

- Dziękuję.

(um)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki