Winogronka wypełnione dobrocią

26 luty 2021
- Dostajemy mnóstwo informacji o napełnionych winogronkach na nakrętki. Dobroć mieszkańców nas przerosła – mówi radny miasta Paweł Wysocki. - Do tej pory udało się zebrać około 5 ton zakrętek!

Na początku, kiedy w mieście stały tylko dwa kolorowe winogronka (obok urzędu miasta i na Chynowie), były opróżniane dwa, trzy razy w tygodniu. - Dostawiliśmy więcej instalacji z myślą, że napełnianie jakoś rozłoży się na nie wszystkie. Nic bardziej mylnego. Okazało się, że mieszkańcy wrzucają jeszcze więcej nakrętek – tłumaczy Paweł Wysocki. Obecnie w Zielonej Górze stoi 13 winogronek. Od Raculi, Starego Kisielina, Łężycy po wszystkie osiedla tzw. starej Zielonej Góry.

Każdy pojemnik jest opróżniany mniej więcej raz w tygodniu. Do tej pory udało się zebrać około pięć ton nakrętek. Winogronka „obsługuje” Polski Komitet Pomocy Społecznej - Lubuski Zarząd Wojewódzki. - To duże wyzwanie logistyczne, związane nie tylko z opróżnianiem, ale i ze składowaniem nakrętek, zanim zorganizowany zostanie ich transport. Pracownicy i wolontariusze stowarzyszenia co dwa dni robią objazd. Nie zawsze udaje się zrobić tak, żeby wszystkie winogronka były puste – przyznaje P. Wysocki. I dodaje, żeby informować o napełnionych pojemnikach. Można zadzwonić w tej sprawie do PKPS, tel. 68 325 70 99, w godz. 8.00-14.00 lub napisać maila: pkps-zo@o2.pl

- Dziękujemy za dobro czynione przez mieszkańców i prosimy o wyrozumiałość. Przy okazji zachęcam do przekazania 1 proc. dla PKPS – kończy radny Wysocki.

(red)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki