Wielkie dróg i ulic budowanie!

27 Marzec 2024
Trzy firmy chcą budować pierwszy etap obwodnicy zachodniej. Najtańsza oferta mieści się w budżecie przeznaczonym na to zadanie. Wszystko wskazuje na to, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana na początku kwietnia. Równolegle magistrat pracuje nad przebudową rond na Trasie Północnej, nad którymi powstaną estakady.

Obwodnica Zachodnia

Nowa droga będzie powstawać w kilku etapach i docelowo połączy rondo na Trasie Północnej, poprzez most w Pomorsku, z węzłem na drodze ekspresowej S3 pod Sulechowem. Uzupełni ją Trasa Aglomeracyjna biegnąca obok os. Leśny Dwór do ronda na ul. Prostej.

- Jesteśmy bliscy rozstrzygnięcia przetargu na obwodnicę Przylepu (odcinek pierwszy) i rondo w Przylepie - informuje Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami. I uzupełnia: - Zgłosiły się trzy firmy, najtańszą ofertę przedstawił Budimex, opiewa na kwotę blisko 43 mln zł. Sprawdzamy ją jeszcze pod względem formalnoprawnym. Umowę z wykonawcą prawdopodobnie podpiszemy na początku kwietnia.

Dalej obwodnica zachodnia ominie Czerwieńsk, Płoty, Przylep i Łężycę. Długość to 8,4 km. W planach jest ścieżka rowerowa. Obwodnica połączy Trasę Północną z rondem obok miejscowości Wysokie (gm. Czerwieńsk). Z Wysokiego dojedziemy na most w Pomorsku - za tę inwestycję odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Całkowitą wartość projektu oszacowano na około 250 mln zł. Miasto pozyskało na inwestycję 178 mln zł z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS). Województwo lubuskie dołoży 15 mln zł. Droga ma mieć siedem metrów szerokości. Powstanie metodą „Zaprojektuj -wybuduj”. Pierwsze prace budowlane planowane są za dwa lata.

Trasa Aglomeracyjna przez Zacisze

Zadanie podzielono na dwie części. Wykonawcą jest warszawski Budimex. Pierwszy odcinek liczy około 2,5 km i zostanie wykonany w formule „Zaprojektuj-wybuduj”. Poprowadzi od ronda Haliny Lubicz do ronda przy nowym osiedlu Leśny Dwór. Do przebudowy są ulice Prosta, Zacisze, Działkowa, Kręta i Różana oraz skrzyżowanie ulic Zacisze, Działkowa i Prosta. Koszt prac - ponad 57 mln zł. Firma ma 42 miesiące na realizację inwestycji. Na całym odcinku trasy planowana jest ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej. Zakończenie prac - grudzień 2027 r.

Drugi odcinek zaczyna się od budowy ronda przy osiedlu Leśny Dwór i prowadzi do ul. Trasa Północna. Przewidywana jest budowa ulic Magnackiej i Szlacheckiej na osiedlu. Ta część projektu kosztuje blisko 9 mln zł i powinna być gotowa do października 2024 r. Prace geodezyjne ozpoczęły się. 65 mln na tę inwestycję miasto pozyskało z rządowego Polskiego Ładu.

Trasa północna - ronda do przebudowy i dwie estakady

Wielkie zmiany na Trasie Północnej rozpoczną się w przyszłym roku od przebudowy ronda Batorego nieopodal hipermarketu Auchan. To pierwszy krok w zmianach na tej ważnej arterii. W sumie będą cztery takie kroki. Może nie będzie to największa inwestycja drogowa w Zielonej Górze, ale na pewno jedna z najciekawszych. I prowadzona na najbardziej zatłoczonej ulicy w mieście. - Dlatego podzieliliśmy ją na kilka etapów. Nie wyobrażam sobie rozkopania Trasy Północnej na dwóch dużych, następujących po sobie rondach - tłumaczy prezydent Janusz Kubicki.

Zaczynamy od ronda Batorego

- W tej chwili pracujemy nad koncepcją przebudowy ronda Batorego. Rozważaliśmy różne rozwiązania i chyba mamy najlepszy wariant - zdradza Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie. - Teraz przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego przeprowadzimy symulację ruchu na rondzie. Prace wkrótce powinniśmy zakończyć, żeby pod koniec roku móc ogłosić przetarg na przebudowę rond.

Wszystko w ramach programu ITS (Inteligentny System Transportu) etap II. To unijny program dążący do upłynnienia ruchu w transporcie publicznym.

- Już z niego korzystaliśmy i będziemy prowadzić dalsze prace w II etapie. Jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FEnIKS. Dotacja wynosi 71 proc. - wyjaśnia wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. W ramach ITS magistrat chce przebudować m.in. dwa ronda na Trasie Północnej - Batorego i Rady Europy.

Zostaną powiększone, a na każdym wjeździe znajdą się cztery pasy ruchu. Będzie też więcej pasów zjazdowych. To zwiększy przepustowość rond. - Jeżeli dzisiaj, w godzinie szczytu, przez rondo przy CRS przejeżdża 4 tys. pojazdów na godzinę, to po przebudowie przepustowość wzrośnie do 7 tys. aut na godzinę.

Nie wszystko na raz

Magistrat nie chce prowadzić prac na obu rondach na raz, bo spowodowałoby to gigantyczne utrudnienia. - Najpierw w latach 2025-26 przebudujemy rondo Batorego, a po zakończeniu tych prac w latach 2027-28 zajmiemy się rondem Rady Europy - K. Kaliszuk zdradza harmonogram. To krok pierwszy i drugi.

Projektanci już teraz przewidzieli miejsca na rondzie pod przyszłe estakady, odsuwając jezdnie od siebie. - W ten sposób odległość pomiędzy zjazdem a wjazdem na rondo zwiększa się i jest więcej miejsca dla samochodów oczekujących na wolną drogę. To poprawi płynność ruchu, a jest też gdzie wybudować podpory estakady - wyjaśnia K. Staniszewski.

Czas na estakady

Pora na krok trzeci - budowa estakady nad rondem przy CRS w latach 2027-28. Ta inwestycja jest ściśle powiązana z odbudową wiaduktów na ul. Zjednoczenia. - Prace są dofinansowane w 50 proc. z rządowej rezerwy celowej. Po rozliczeniu inwestycji ponownie skorzystamy z tego programu, tym razem pieniądze przeznaczając na estakady - wylicza wiceprezydent Kaliszuk. Po zakończeniu przebudowy ronda i budowy estakady przy CRS (wykonane w jednym terminie) pozostałby jeszcze czwarty krok - estakada przy Auchan.

Obdowdnica południowa

To była jedna z obietnic złożonych podczas łączenia miasta z gminą. Oprócz tego, że przejmuje część tranzytu z Trasy Północnej, to również pełni rolę lokalnej obwodnicy dla Raculi i Drzonkowa - teraz można je ominąć. Wcześniej trzeba było się przeciskać wąską i krętą ulicą, przy której domy stoją bardzo blisko.

W lipcu 2017 r. rząd przeznaczył 115 mln zł na budowę obwodnicy. Prace mogły ruszyć. Gotowa była w kwietniu 2023 r. Pół roku później - w listopadzie - przeprowadzono badania ruchu. Wykazały one, że na odcinku pomiędzy Jędrzychowem a Raculą przemieszcza się 5800 aut na dobę, pomiędzy Ochlą a Jędrzychowem - 4400, Ochlą a Świdnicą - 4800, z czego blisko 1300 stanowią samochody ciężkie lub ciężkie z przyczepą. I to są głównie samochody, które zniknęły z Trasy Północnej.

(rk),(tc)