Więcej miejsc dla chorych

1 Grudzień 2023
Przy ul. Prostej otwarto rozbudowany zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Ośrodka Integracji Społecznej. Przyjmie dodatkowo 16 pacjentów.

Dobudowano nowe skrzydło ośrodka. Placówka zyskała przestrzeń dla pacjentów leżących, których stan nie rokuje poprawy oraz oddział rehabilitacyjny. Powiększył się parking.

Zakład na Zaciszu prowadzi Ośrodek Integracji Społecznej. To organizacja non profit, na realizację misji szuka źródeł finansowania. - Oczekiwania społeczne, aby rozbudować nasz ośrodek były duże - mówił Sebastian Jagiełowicz, koordynator projektów w OIS z wykorzystaniem środków unijnych. - Lista oczekujących na miejsce to już ponad 70 osób. Dobrze, że tzw. rzutem na taśmę udało się skorzystać z dofinansowania unijnego z poprzedniej perspektywy finansowej.

Koszt rozbudowy to wydatek rzędu 7 mln zł. Za te pieniądze zamontowano też instalację fotowoltaiczną i pompy ciepła, które w przyszłości pozwolą na oszczędności. Ta kwota pokryła dokumentację projektową, pozwolenia na budowę i wyposażenie, także medyczne. Na zadanie pozyskano 4,9 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, miasto dołożyło 1 mln 184 tys. zł. Dla porównania bliźniacza przybudówka, która powstała pięć lat temu, kosztowała dwa razy mniej.

- Kilkanaście lat temu dwie osoby przyszły do mnie i powiedziały, że budują hospicjum, postanowiliśmy im pomóc - wspominał prezydent Janusz Kubicki. - Dobrze, że taka placówka jest. Życzę jednak każdemu, żeby nigdy nie musiał z niej korzystać.

Radości nie ukrywał ksiądz Leszek Kazimierczak, prezes OIS: - To wielki dzień dla miasta i społeczności zielonogórskiej - przyznaje. - Nasz ośrodek jest przeznaczony dla chorych, którzy przeżywają jesień życia i często sami nie potrafią sobie poradzić. Dziękuję firmom, które od 2009 r., czyli początków hospicjum, towarzyszą nam i wspierają: LUG, Fast, Kronopol, Rockwool. Z serca dziękuję wszystkim mniejszym i większym darczyńcom, często anonimowym i parafianom św. Józefa. Cel, który nam przyświeca to bezinteresowne życie dla innych.

Uroczystość zaszczycił Paweł Socha, biskup senior diecezji. Był też Piotr Bromber, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, który przyczynił się do realizacji projektu.

- Spontaniczne działania płynące z serca, determinacja, pasja i miłość bliźniego potrafią przenosić góry. Dziękuję sponsorom i miastu za pomoc - mówił Marcin Jabłoński, marszałek województwa.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Remontowo-Budowlany Maciej Jakuboszczak.

(rk)