Weź kierunek na UZ. Czeka bogata oferta!

10 Czerwiec 2022
Rejestracja elektroniczna dla kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023 została otwarta. Czekają 63 kierunki studiów stacjonarnych na 12 wydziałach, siedem kierunków na studiach pierwszego i sześć kierunków na studiach drugiego stopnia w ofercie 40 plus.

Są też cztery kierunki na studiach pierwszego stopnia i siedem kierunków na studiach drugiego stopnia w ofercie studiów prowadzonych w języku angielskim.

Ogółem na rok akademicki 2022/2023 przygotowano 6299 miejsc (w roku ubiegłym limit wynosił 7798 miejsc). Jest sporo nowości, np. kierunek projektowanie społeczne (studia stacjonarne drugiego stopnia). - To efekt wieloletniego doświadczenia, ale też współpracy pracowników Instytutu Socjologii z przedstawicielami instytucji społecznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw prywatnych. Jest to nasza odpowiedź na potrzeby, które zostały wskazane podczas tej współpracy. Dotyczą braku i konieczności wprowadzenia na rynek specjalistów, którzy posiadają określone kompetencje - tłumaczył podczas konferencji prasowej dr Tomasz Kołodziej z Instytutu Socjologii UZ. - To umiejętności projektowania krótkoterminowych i długoterminowych strategii np. rozwojów lokalnych, budowy dokumentów strategicznych.

Dr Kołodziej dodał też, że absolwenci będą potrafili wykorzystać techniki analiz, instrumenty, które wspierają takie działania programowe podejmowane przez różne instytucje. - Są to studia mające profil społeczny, dlatego studenci będą potrafili zaplanować, przeprowadzić i zarządzać procesami diagnozy. Będą potrafili też współpracować w zespołach wirtualnych, zaplanować i przeprowadzić konsultacje społeczne, utrzymywać sieci społeczne i jednocześnie funkcjonować w zespołach zadaniowych, w których przyjdzie im w przyszłości pracować. Będą zatem ważnymi uczestnikami i twórcami procesów realizowanych zarówno przez instytucje publiczne, jak i instytucje pozarządowe, organizacje społeczne i przedsiębiorstwa prywatne - mówił T. Kołodziej.

Nowością w nadchodzącym roku akademickim będą też studia drugiego stopnia na kierunku jazz i muzyka estradowa. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej. Jest to naturalna odpowiedź na prowadzone już od kilkunastu lat studia pierwszego stopnia i ciekawa propozycja dla osób, które zechcą kontynuować studia bez konieczności szukania ich w innym mieście. Zmienia się również forma studiów na kierunku architektura. Rekrutacja będzie prowadzona na pięcioipółletnie studia jednolite magisterskie.

Na zdecydowaną większość kierunków obowiązuje ranking świadectw, jedynie na kierunki artystyczne obowiązują egzaminy praktyczne. Architektura wnętrz, grafika, malarstwo i sztuki wizualne to przegląd portfolio i pisemne odpowiedzi na trzy pytania kwalifikacyjne - wszystko w formie elektronicznej. Natomiast na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz jazz i muzyka estradowa odbędą się praktyczne sprawdziany z umiejętności i predyspozycji muzycznych.

Opłata rekrutacyjna w tym roku wynosi 85 zł, a 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych. Szczegółowe zasady i kalendarz rekrutacji znajdują się na stronie: http://rekrutacja.uz.zgora.pl/

Katarzyna Doszczak

Biuro Prasowe UZ

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki