W służbie człowiekowi i jego rozwojowi

24 Wrzesień 2021
Tradycje kształcenia w obecnym Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego sięgają 50 lat. W 1971 roku, w ówczesnej Wyższej Szkole Nauczycielskiej rozpoczęto kształcenie nauczycieli dla szkół podstawowych i zawodowych.

Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku wzbogacono ofertę edukacyjną o pedagogikę szkolną, pedagogikę w zakresie pracy kulturalno-oświatowej, pedagogikę opiekuńczą. Przełom lat 80. i 90. zaowocował rozwojem profili kształcenia z zakresu pedagogiki społecznej - resocjalizacji, poradnictwa, a przede wszystkim pracy socjalnej.

Aktualnie instytut oferuje zarówno studia I i II stopnia, jak i jednolite studia magisterskie, łącznie na sześciu kierunkach i 10 specjalnościach, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Na studiach I stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu licencjata, można studiować kierunki: animację kultury i twórczej aktywności w sieci, arteterapię, pedagogikę (specjalności logopedia i terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, poradnictwo i socjoterapia, resocjalizacja z prewencją kryminalną, resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych), pracę socjalną.

Na studiach II stopnia, prowadzących do uzyskania tytułu magistra, można studiować: pedagogikę (specjalności animacja kultury z profilem artystycznym - teatr, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka, pomoc społeczna i socjoterapia, resocjalizacja z terapią specjalistyczną), pracę socjalną. Oferta jednolitych studiów magisterskich obejmuje studia na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. - Wybrałam logopedię, bo zawsze chciałam pracować z ludźmi. Na psychologię nie byłam gotowa, więc alternatywą okazała się dla mnie logopedia. To połączenie psychologii, pedagogiki, medycyny, a przede wszystkim niekończąca się możliwość zdobywania wiedzy. Logopedia to bardzo wszechstronny kierunek, który otwiera drzwi do poznania własnych możliwości i spełniania swoich marzeń zawodowych - podsumowuje Adrianna Socha, studentka pedagogiki, specjalność - logopedia.

Studia w IP przygotowują humanistów do pracy w systemie edukacji, pomocy społecznej, kulturze, systemie sprawiedliwości. Nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia przywiązują dużą wagę do wiedzy, ale i trenowania umiejętności, rozwijania prospołecznych postaw poprzez zajęcia praktyczne, obowiązkowe praktyki i pracę w kołach naukowych. Wśród wielu praktycznych umiejętności, które rozwijają u studentów są np.: prowadzenie grup rozwojowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, pozytywna komunikacja - prowadzenie rozmów bez przegranych, rozpoznawanie trudności rozwojowych, uzależnień, rozpoznawanie mocnych stron osób i zasobów środowisk wychowawczych, projektowanie i prowadzenie zajęć profilaktycznych, prowadzenie debat i wystąpień publicznych, współpracę w grupie, inicjowanie i kierowanie wsparciem środowiskowym. Studenci są również przygotowywani  do tego, jak można organizować zajęcia i działania kulturalne, pozyskiwać środki finansowe dla prowadzenia działań na rzecz innych, jak komunikować się w mediach, na czym polega obsługa multimedialna. Instytut przygotowuje studentów do pracy z ludźmi, która ma dawać miarodajne efekty dla podopiecznych i ogrom satysfakcji dla nich samych.

Pracownicy Instytutu Pedagogiki UZ

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki