W piątek Święto Narodowe Trzeciego Maja

2 Maj 2013
Najpierw msza i święta, później uroczystości pod obeliskiem a na koniec na deptaku zagra orkiestra dęta Zastalu
Program uroczystości:
godz. 11.00 Kościół Konkatedralny pw. Świętej Jadwigi
Msza św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez księdza biskupa Pawła Sochę
 
godz. 12.00 Przemarsz z Kościoła pocztów sztandarowych, kompanii honorowej, orkiestry
oraz pozostałych uczestników uroczystości pod Obelisk Konstytucji 3 Maja
 
godz. 12.15 przed Obeliskiem Konstytucji 3 Maja w parku im. gen. Józefa Sowińskiego
Uroczyste zgromadzenie mieszkańców miasta:
- wystąpienia okolicznościowe,
- apel pamięci,
- złożenie wiązanek kwiatów.
 
godz. 14.00 Koncert orkiestry dętej „ZASTAL” na deptaku przy ratuszu
Godz. 14.00–16.00 Piknik w Parku Piastowskim

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki