W piątek Święto Narodowe Trzeciego Maja

2 Maj 2013
Najpierw msza i święta, później uroczystości pod obeliskiem a na koniec na deptaku zagra orkiestra dęta Zastalu
Program uroczystości:
godz. 11.00 Kościół Konkatedralny pw. Świętej Jadwigi
Msza św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez księdza biskupa Pawła Sochę
 
godz. 12.00 Przemarsz z Kościoła pocztów sztandarowych, kompanii honorowej, orkiestry
oraz pozostałych uczestników uroczystości pod Obelisk Konstytucji 3 Maja
 
godz. 12.15 przed Obeliskiem Konstytucji 3 Maja w parku im. gen. Józefa Sowińskiego
Uroczyste zgromadzenie mieszkańców miasta:
- wystąpienia okolicznościowe,
- apel pamięci,
- złożenie wiązanek kwiatów.
 
godz. 14.00 Koncert orkiestry dętej „ZASTAL” na deptaku przy ratuszu
Godz. 14.00–16.00 Piknik w Parku Piastowskim