W gminnych przedszkolach będzie taniej

25 Kwiecień 2014
Rodzice, za każdą ponadnormatywną godzinę, zapłacą tylko 10 groszy – tak zadecydowali radni podczas piątkowej sesji rady gminy.

- Przybywa nam dzieci w gminie, to bardzo dobra wiadomość – cieszył się wójt Mariusz Zalewski, gdy rekomendował radnym obniżenie opłat pobieranych za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w gminnym przedszkolu. Radni bez głosu sprzeciwu przyjęli uchwałę obniżającą opłatę do 10 groszy. Pierwsze 5 godzin pobytu w przedszkolu pozostają nadal bezpłatne. Jednocześnie wójt przypomniał, że gminne przedszkola oferują dzieciom bezpłatnie zajęcia z muzyki, rytmiki, nauki języków obcych i zajęć plastycznych. Przedszkolaki korzystać również mogą z bezpłatnej opieki logopedycznej i gimnastyki korekcyjnej.  

Obniżka będzie obowiązywała od 1 września br. Co ważne, nie obejmie kosztów wyżywienia dziecka.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki