W BWA o architekturze modernizmu

11 Marzec 2013
Życie między budynkami. Przestrzenie wspólne i spółdzielczość w architekturze modernizmu - to temat poniedziałkowego spotkanie z cyklu Biuro Architektury w BWA.

Zmiany, jakie możemy obserwować we współczesnych miastach ukazują dwie prawidłowości: z jednej strony postępującą degradację modernistycznych przestrzeni wspólnych, z drugiej zaś rosnące zainteresowanie młodego pokolenia ideą życia we wspólnocie. W krajach skandynawskich coraz popularniejszy staje się cohausing, w Polsce podejmowane są prospołeczne inicjatywy jak na przykład festiwal "Warszawa w Budowie", czy próby zawiązania spółdzielni. Wykład przybliży koncepcje modernistycznych architektów dotyczące uzdrowienia miast, a wraz z nimi całego społeczeństwa, poprzez architekturę. W Polsce ważną rolę w tych przemianach odegrał ruch spółdzielczy. Na przykładzie robotniczych osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i luksusowej architektury modernizmu prześledzimy, jaką rolę w społeczeństwie odgrywają przestrzenie wspólne i jak z biegiem lat zmienia się sposób ich użytkowania.

Prowadzenie wykładu: Karolina Andrzejewska, Fundacja Architektury

Karolina Andrzejewska - historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, współzałożycielka i wiceprezes Fundacji Architektury. Zajmuje się architekturą i wzornictwem przemysłowym XX wieku oraz edukacją kulturalną. Prowadzi badania z zakresu architektury mieszkaniowej 20-lecia międzywojennego. Publikowała w Rerum Artis, współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Galerią Raster. Angażuje się w projekty łączące sztuki wizualne i architekturę.

BWA, poniedziałek, 11 marca o godzinie 19.00.