W BWA o architekturze modernizmu

11 Marzec 2013
Życie między budynkami. Przestrzenie wspólne i spółdzielczość w architekturze modernizmu - to temat poniedziałkowego spotkanie z cyklu Biuro Architektury w BWA.

Zmiany, jakie możemy obserwować we współczesnych miastach ukazują dwie prawidłowości: z jednej strony postępującą degradację modernistycznych przestrzeni wspólnych, z drugiej zaś rosnące zainteresowanie młodego pokolenia ideą życia we wspólnocie. W krajach skandynawskich coraz popularniejszy staje się cohausing, w Polsce podejmowane są prospołeczne inicjatywy jak na przykład festiwal "Warszawa w Budowie", czy próby zawiązania spółdzielni. Wykład przybliży koncepcje modernistycznych architektów dotyczące uzdrowienia miast, a wraz z nimi całego społeczeństwa, poprzez architekturę. W Polsce ważną rolę w tych przemianach odegrał ruch spółdzielczy. Na przykładzie robotniczych osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i luksusowej architektury modernizmu prześledzimy, jaką rolę w społeczeństwie odgrywają przestrzenie wspólne i jak z biegiem lat zmienia się sposób ich użytkowania.

Prowadzenie wykładu: Karolina Andrzejewska, Fundacja Architektury

Karolina Andrzejewska - historyczka sztuki, absolwentka Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, współzałożycielka i wiceprezes Fundacji Architektury. Zajmuje się architekturą i wzornictwem przemysłowym XX wieku oraz edukacją kulturalną. Prowadzi badania z zakresu architektury mieszkaniowej 20-lecia międzywojennego. Publikowała w Rerum Artis, współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Galerią Raster. Angażuje się w projekty łączące sztuki wizualne i architekturę.

BWA, poniedziałek, 11 marca o godzinie 19.00.

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki