Uniwersytet Zielonogórski. Nasza uczelnia jest dostępna dla wszystkich

20 Styczeń 2023
Uczelnia dzięki dofinansowaniu z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stara się zapewnić takie udogodnienia, aby studiowanie było komfortowe dla każdego.

Wszystkie budynki UZ są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród udogodnień są m.in.: drzwi automatyczne przy wejściach, szerokie korytarze umożliwiające manewrowanie wózkiem, schody z poręczami po obu stronach, windy dla osób poruszających się na wózkach, toalety z kabinami dla osób niepełnosprawnych, miejsca parkingowe tuż przy wejściach. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Uczelnia zapewnia też możliwość skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego, podnośniki zamontowane przy schodach, sale dydaktyczne z zachowaną przestrzenią manewrową. Dostępne są także: pętle induktofoniczne ze wzmacniaczami, systemy FM kompatybilne ze wszystkimi aparatami słuchowymi, mikrofony o zmiennej charakterystyce kierunkowej, komputery wyposażone w oprogramowanie typu screanreader z syntetyzatorem mowy oraz wyposażone w oprogramowanie powiększające.

Monitory i język migowy

Mimo wielu udogodnień uczelnia wciąż udoskonala się: - Uniwersytet na ten moment nie jest w stanie spełnić standardów dostępności dla osób niesłyszących. Brakuje tłumaczeń języka migowego. Będziemy podpisywali umowę z manufakturą języka migowego z Poznania, która obsługuje Urząd Miejski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tam współpraca bardzo dobrze się sprawdziła - mówi dr hab. Marcin Garbat, pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

Uczelnia dostaje też dotacje z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie to pochodzi z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z tych funduszy zakupiono m.in. 110 monitorów interaktywnych. Mogą z nich korzystać niedowidzący, osoby niesłyszące. Monitory znajdują się w salach dydaktycznych. W najbliższym czasie planowany jest zakup kolejnych 50 urządzeń.

Studenci mogą również otrzymać wsparcie w postaci dodatkowych godzin zajęć dydaktycznych z wybranego przedmiotu. Istnieje też możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie alternatywnej - najczęściej to wydłużony czas egzaminu lub zmiana formy z ustnej na pisemną i odwrotnie.

Asystent pomoże

Na UZ pracują też asystenci dydaktyczni i naukowi. Ich zadaniem jest pomoc studentowi w dostaniu się na zajęcia. Na początku roku akademickiego asystent sprawdza plan zajęć studenta i czy sale są przystosowane do jego potrzeb. W najbliższych planach jest zamontowanie podjazdu dla wózków przy budynku Wydziału Artystycznego oraz opracowanie planu procedury ewakuacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Trzeba będzie kupić specjalne krzesła i materace do ewakuacji.

Dla osób niepełnosprawnych psychicznie uruchomiono Centrum Wsparcia, w którym pracuje dwóch psychologów, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Osoby, które potrzebują pomocy, mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Dla pracowników UZ od trzech lat prowadzone są szkolenia. Są one skierowane do pracowników dydaktycznych i administracyjnych, uczą w jaki sposób zachować się w przypadku osoby niepełnosprawnej, jak przygotować materiały na zajęcia, pomóc w sprawach administracyjnych. Szkolenia odbywają się w wielu kategoriach i są prowadzone przez profesjonalnych wykładowców w formie on-line. Cieszą się dużym zainteresowaniem.

Katarzyna Doszczak

Biuro Prasowe UZ