Uniwersytet Zielonogórski. Nasza uczelnia jest dostępna dla wszystkich

20 Styczeń 2023
Uczelnia dzięki dofinansowaniu z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stara się zapewnić takie udogodnienia, aby studiowanie było komfortowe dla każdego.

Wszystkie budynki UZ są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wśród udogodnień są m.in.: drzwi automatyczne przy wejściach, szerokie korytarze umożliwiające manewrowanie wózkiem, schody z poręczami po obu stronach, windy dla osób poruszających się na wózkach, toalety z kabinami dla osób niepełnosprawnych, miejsca parkingowe tuż przy wejściach. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Uczelnia zapewnia też możliwość skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego, podnośniki zamontowane przy schodach, sale dydaktyczne z zachowaną przestrzenią manewrową. Dostępne są także: pętle induktofoniczne ze wzmacniaczami, systemy FM kompatybilne ze wszystkimi aparatami słuchowymi, mikrofony o zmiennej charakterystyce kierunkowej, komputery wyposażone w oprogramowanie typu screanreader z syntetyzatorem mowy oraz wyposażone w oprogramowanie powiększające.

Monitory i język migowy

Mimo wielu udogodnień uczelnia wciąż udoskonala się: - Uniwersytet na ten moment nie jest w stanie spełnić standardów dostępności dla osób niesłyszących. Brakuje tłumaczeń języka migowego. Będziemy podpisywali umowę z manufakturą języka migowego z Poznania, która obsługuje Urząd Miejski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tam współpraca bardzo dobrze się sprawdziła - mówi dr hab. Marcin Garbat, pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

Uczelnia dostaje też dotacje z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie to pochodzi z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z tych funduszy zakupiono m.in. 110 monitorów interaktywnych. Mogą z nich korzystać niedowidzący, osoby niesłyszące. Monitory znajdują się w salach dydaktycznych. W najbliższym czasie planowany jest zakup kolejnych 50 urządzeń.

Studenci mogą również otrzymać wsparcie w postaci dodatkowych godzin zajęć dydaktycznych z wybranego przedmiotu. Istnieje też możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie alternatywnej - najczęściej to wydłużony czas egzaminu lub zmiana formy z ustnej na pisemną i odwrotnie.

Asystent pomoże

Na UZ pracują też asystenci dydaktyczni i naukowi. Ich zadaniem jest pomoc studentowi w dostaniu się na zajęcia. Na początku roku akademickiego asystent sprawdza plan zajęć studenta i czy sale są przystosowane do jego potrzeb. W najbliższych planach jest zamontowanie podjazdu dla wózków przy budynku Wydziału Artystycznego oraz opracowanie planu procedury ewakuacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Trzeba będzie kupić specjalne krzesła i materace do ewakuacji.

Dla osób niepełnosprawnych psychicznie uruchomiono Centrum Wsparcia, w którym pracuje dwóch psychologów, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień. Osoby, które potrzebują pomocy, mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji. Dla pracowników UZ od trzech lat prowadzone są szkolenia. Są one skierowane do pracowników dydaktycznych i administracyjnych, uczą w jaki sposób zachować się w przypadku osoby niepełnosprawnej, jak przygotować materiały na zajęcia, pomóc w sprawach administracyjnych. Szkolenia odbywają się w wielu kategoriach i są prowadzone przez profesjonalnych wykładowców w formie on-line. Cieszą się dużym zainteresowaniem.

Katarzyna Doszczak

Biuro Prasowe UZ

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki