Uniwersytet Zielonogórski. Królowa nauk w życiu codziennym

2 Czerwiec 2023
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego powrócił do stacjonarnego prezentowania kierunków. W organizację dnia otwartego włączyli się studenci. W tym roku wzięło w nim udział około 300 uczniów z zielonogórskich szkół średnich.

- Kierunki na wydziale to matematyka, informatyka i ekonometria oraz inżynieria danych. Prowadzimy specjalności, na których studenci mogą kształcić się w analityce biznesowej, systemach informatycznych - te specjalności są związane głównie z informatyką i jej zastosowaniem w działalności różnych firm - finansowych, ubezpieczeniowych i takich, w których wykorzystuje się modelowanie matematyczne, np. w procesie produkcji - mówi dr hab. Bogdan Szal, prof.UZ, dziekan WMIiE. I dodaje: - Podczas wydarzenia chcieliśmy przedstawić matematykę nie jako przedmiot w szkole. Oczywiście prowadzimy też zajęcia, gdzie jest matematyka teoretyczna, bo chcemy kształcić przyszłą kadrę, która mogłaby pracować w Instytucie Matematyki i zdobywać tu stopnie naukowe. Ale przede wszystkim skupiamy się na kształceniu specjalistów z zastosowania matematyki. To szeroki wachlarz wiedzy, która będzie potrzebna do wykorzystania różnych technik informatycznych, obróbki danych. Matematyka pojawia się niemal w każdej dziedzinie życia. To również chcieliśmy pokazać podczas dnia otwartego.

Rzut piłką

Na uczniów czekały warsztaty, m.in. „Matematyka w filmie”. - Pomysł na wykład zrodził się w sposób naturalny. Fascynują mnie filmy, szczególnie fantasy, gdzie jest dużo efektów specjalnych. Kiedyś tworzyłem filmy poklatkowo, rysując ręcznie scenki. Dziś można je tworzyć komputerowo. Geometria jest wspaniałą dziedziną, gdzie w połączeniu z informatyką można nauczyć się matematyki i przy okazji rozwijać pasje związane z animacją komputerową. Na wykładzie przedstawiłam tylko zajawkę - rzut piłką, animację stworzoną z połączenia elementów matematyki, informatyki i fizyki. To ciekawy sposób uczenia się wielu dziedzin nauki jednocześnie - tłumaczy dr Jacek Bojarski, prof. UZ z Instytutu Matematyki.

Rzeczywiste problemy

Przygotowano też internetowy kiosk z grami „Poznaj tajniki i korzyści studiowania na WMIiE”, miniquiz „Policz się ze sobą”, prezentację wydziału i współpracujących z nim firm. Można było porozmawiać ze studentami kierunków: informatyka i ekonometria, matematyka, inżynieria danych oraz członkami koła naukowego Laboratorium Matematyczne Paradoks.

Uczniowie mogli również przyjrzeć się zmaganiom studentów podczas V Szkoły Modelowania Matematycznego. - To cykliczna impreza przeznaczona dla studentów wydziału, której organizatorem jest Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki - tłumaczy dr Maciej Niedziela z IM. - Poprzez aktywny udział w zajęciach uczestnicy szkoły w praktyce poznają zastosowanie metod i narzędzi matematycznych do rozwiązywania rzeczywistych problemów w różnych sektorach gospodarki. Dowiadują się, jak wyglądają kolejne etapy realizacji projektów - od postawienia problemu, przez proces jego modelowania, do prezentacji rozwiązania.

Praca zespołowa nad postawionymi problemami trwała pięć dni, odbywała się pod kierownictwem opiekuna merytorycznego (instruktora reprezentującego przemysł). Ostatniego dnia szkoły studenci przedstawili rozwiązania połączone z ich analizą oraz komentarzem ze strony przedstawicieli przemysłu.

 

Katarzyna Doszczak

Biuro Prasowe UZ