Uniwersytet Zielonogórski. Centrum jest otwarte dla każdego

20 Listopad 2023
W siedzibie Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki obchodzono 15-lecie Rady Studentów z Niepełnosprawnościami. Uroczyście otwarto Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia.

W wydarzeniu wzięli udział: rektor - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, prorektor ds. rozwoju i finansów - dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami - dr hab. Marcin Garbat, pełnomocnik rektora ds. dostępności - dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ, opiekun Rady Studentów z Niepełnosprawnościami - dr Katarzyna Kochan, przedstawiciele Rady Studentów z Niepełnosprawnościami, pracownicy i studenci UZ.

 

Są windy i platformy

 

Wydarzeniu towarzyszyła konferencja „Specjalsi mogą wszystko - 15-lecie Rady Studentów z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Zielonogórskiego”, która była podsumowaniem dotychczasowych lat działalności. Przedstawiono początki jednostki, potrzeby osób z niepełnosprawnościami, którym uczelnia stara się pomóc, by zwiększyć komfort uczenia się i pracy, zadania, jakie wykonała m.in. za sprawą projektu „UZ dostępny dla wszystkich”, dotychczasowe sukcesy i plany.

Zuzanna Oziębała, studentka pierwszego roku pedagogiki specjalnej przyznała, że uczelnia jest dobrze przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: - Są windy, platformy, dostosowane toalety na każdym piętrze, tak samo w akademikach, naprawdę jest idealnie. W momencie, kiedy coś pójdzie nie tak, zawsze jest grupa ludzi, która chętnie mi pomoże. Również społeczność jest tutaj bardzo ważna i bardzo pomocna - powiedziała studentka.

Najbardziej zasłużeni otrzymali dyplomy będące podziękowaniem za wkład w działalność Rady Studentów z Niepełnosprawnościami.

 

Wsparcie dużej rzeszy

 

Ważnym punktem dnia było uroczyste otwarcie Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia. Znajduje się ono na parterze budynku A-2 na kampusie A. Teraz w jednym miejscu będzie można uzyskać wsparcie, potrzebne informacje, czy też zintegrować się z innymi studentami. Jak podkreślił prof. A. Pieczyński: - Rola tej jednostki jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy wsparcia dużej rzeszy osób. Aktualnie mamy ponad 200 studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności - powiedział.

Centrum jest otwarte dla każdego, również dla osób, które np. potrzebują wsparcia chwilowego, rozmowy czy chciałyby zgłosić problem, który zauważają na uczelni. - Jest to Centrum, które zapewnia równe traktowanie, dostępność, wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Znajduje się tutaj również poradnia psychologiczna, każdy może w razie potrzeby uzyskać odpowiednią, fachową pomoc - podsumował profesor.

Informacje o działalności Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia oraz godziny dyżurów specjalistów znajdują się na stronie: crdw.uz.zgora.pl.

 

Katarzyna Doszczak

Biuro Prasowe UZ