Trochę zmian na potrzeby święta

3 Wrzesień 2021
Centrum Biznesu Spółka z o.o. informuje o zmianach w organizacji ruchu - zamknięciu ulic i placów w związku z obchodami Dni Zielonej Góry.

*Od 1 do 15 września - Plac Bohaterów i parking pod Centrum Biznesu oraz ulice: Kazimierza Wielkiego (od galerii do Placu Bohaterów) i al. Niepodległości (od Placu Bohaterów do Bankowej) - w związku z działaniami parku rozrywki.

* Od 1 do 15 września - Plac Bohaterów, al. Niepodległości (od Kupieckiej do Bankowej), dr. Pieniężnego (od Kazimierza Wielkiego do końca budynku muzeum), Kupiecka, Żeromskiego, Mickiewicza (od Żeromskiego do Mariackiej), Stary Rynek, Pod Filarami - w związku z organizacją i przeprowadzeniem Jarmarku Winobraniowego.

* Od 3 do 12 września - ul. Kasprowicza i Plac Powstańców Wielkopolskich - w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez na Scenie Winobraniowej.

* 4 września od 15.00 do 20.30 - częściowo ul. Bohaterów Westerplatte (od Ułańskiej do Kupieckiej), od 16.45 do 17.30 oraz od 18.45 do 20.30 - ul. Ułańska, al. Niepodległości, Bankowa, Chrobrego, Plac Matejki, Kupiecka (od Kopernika do Podgórnej), Drzewna, Plac Pocztowy, Jedności, Reja, Wojska Polskiego (od Reja do Kupieckiej) - w związku z organizacją 36. Nocnego Biegu Bachusa oraz Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar Gazety Lubuskiej.

* W bezpośrednim sąsiedztwie imprez będą funkcjonowały parkingi samochodowe: przy Gazowni, przy Filharmonii Zielonogórskiej, przy ulicach Ciesielskiej, Kupieckiej, Drzewnej, Chopina oraz al. Niepodległości (od Bankowej do Ułańskiej).

* Autokary wycieczkowe będą mogły korzystać z parkingu pod Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Sulechowskiej (przez całe Winobranie).

* Winobusy będą rozpoczynały kursy z zatoczki autobusowej przy Placu Powstańców Wielkopolskich (przy Filharmonii Zielonogórskiej).

* Od 31 sierpnia do 15 września postoje taxi z Placu Powstańców Wielkopolskich i Placu Bohaterów zostaną przeniesione na tymczasowy postój -  parking, ul. Przy Gazowni.

(dsp)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki