Trasa Aglomeracyjna - czas na kolejny etap

6 Marzec 2024
Prezydent Janusz Kubicki podpisał w miniony piątek umowę z firmą Budimex z Warszawy na drugi etap budowy Trasy Aglomeracyjnej. Rozpocznie się od ronda Haliny Lubicz na osiedlu Zacisze.

Zadanie podzielono na dwie części. Pierwszy odcinek (około 2,5 kilometra) zostanie wykonany w sprawdzonej formule „Zaprojektuj-wybuduj” - poprowadzi od ronda Haliny Lubicz do ronda przy nowym osiedlu Leśny Dwór. Do przebudowy są ulice: Prosta, Zacisze, Działkowa, Kręta i Różana oraz skrzyżowanie ulic: Zacisze, Działkowa i Prosta. Koszt prac -ponad 57 mln zł. Firma ma 42 miesiące na realizację inwestycji (z wyłączeniem okresów zimowych na etapie wybuduj). Na całym odcinku powstanie nowa ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej łącząca się z istniejącymi trasami rowerowymi. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2027 r.

Rondo na Trasie Północnej

Drugi odcinek zacznie się od budowy ronda przy osiedlu Leśny Dwór, pobiegnie do Trasy Północnej. Wykonawca wybuduje też ulice Magnacką i Szlachecką na osiedlu wraz z chodnikami, ścieżką pieszo-rowerową, zjazdami, poboczem, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz tzw. kanałem technologicznym. Ta część projektu jest warta około 9 mln zł. Termin realizacji to 180 dni - zakończenie planowane jest na październik 2024 r.

- Docelowo Trasa Aglomeracyjna poprowadzi do planowanej obwodnicy zachodniej. Aby to stało się możliwe, na Trasie Północnej powstanie rondo. Z kolei obwodnicą zachodnią będziemy jechać aż do Sulechowa - mówił prezydent Janusz Kubicki. I dodał: - To ważny dla nas odcinek, bo pozwoli mieszkańcom tej części miasta dostać się do Trasy Północnej i drogi szybkiego ruchu S3 w inny sposób niż dotychczas. Będą mogli ominąć wiadukt na ul. Zjednoczenia, a w wypadku problemów na wiadukcie nowa droga może przejąć ruch. Trasa skomunikuje też nowopowstające osiedle Leśny Dwór.

Trzy pasy ruchu

Budimex wykonywał już kilka ważnych inwestycji dla miasta, m.in. pierwszy etap budowy Trasy Aglomeracyjnej, wiadukt na ul. Batorego i rondo w Raculi.

- Cieszę się, że znów będziemy współpracować z miastem - nie ukrywał Damian Nowakowski, dyrektor rejonu z firmy Budimex. - Już zaczynamy projektować pierwszy etap inwestycji, na dniach rozpoczniemy prace geodezyjne. Z kolei odcinek od ronda Leśny Dwór do Trasy Północnej wykonamy w tym roku.

Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie podał szczegóły techniczne inwestycji. - Prawie na całej trasie będą trzy pasy ruchu - przewidujemy pas środkowy do lewoskrętów (obsłużą zjazdy). Rondo Haliny Lubicz na Zaciszu będzie większe, wyposażymy je w cztery prawoskręty. Na małym rondzie łączącym oba odcinki zjedziemy na osiedle Leśny Dwór. Na całym odcinku, podobnie jak na obwodnicy zachodniej, planujemy ścieżkę rowerową. Na ulicach Zacisze i Foluszowej są stare wiadukty - pomiędzy nimi powstanie trzeci, szerszy wiadukt pod linią kolejową - wyliczał K. Staniszewski.

65 mln na tę inwestycję miasto pozyskało z rządowego Polskiego Ładu

(rk)