Tak się mają nasze szkoły - ranking

1 Kwiecień 2014
Do debaty oświatowej miasta i gminy mimowolnie trzy grosze dołożyła „Gazeta Lubuska”, publikując w tym tygodniu swój ranking szkół. Nie ma co udawać - w oświacie to nie mury są najważniejsze, tylko dobra nauka dzieci.

„GL” co roku publikuje „Ranking lubuskich szkół”. Stara się znaleźć jak najwięcej obiektywnych współczynników mówiących o jakości pracy szkoły. Te wyniki co roku wywołują sporo emocji. Nic dziwnego. W pracy z dziećmi nie wszystko można zawrzeć w liczbach. Jak jednak inaczej, chociaż w przybliżeniu, porównywać jakość nauczania?

Sprawdźmy jak wypadły nasze szkoły.

Szkoły podstawowe

W rankingu ujęto 271 szkół z całego województwa. Autorzy porównali: liczbę laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, wynik sprawdzianu szóstoklasistów i stanin z lat 2009-12.

Tradycyjnie prym w województwie wiedzie Zielona Góra. Na dziesięć pierwszych podstawówek, pięć jest z Zielonej Góry, dwie z Gorzowa, dwie z Żar i jedna z Nowej Soli. W pierwszej pięćdziesiątce są prawie wszystkie miejskie podstawówki. Przeważają tu szkoły z miast, ale są wśród nich również placówki z tak małych miejscowości jak: Cigacice (20. miejsce), Kaława (28), Żarki Wielkie (29), Niegosławice (34) czy Olbrachtów (35).

Niestety, w pierwszej pięćdziesiątce nie ma ani jednej szkoły z gminy. Te plasują się dopiero w drugiej pięćdziesiątce.

Gimnazja

W rankingu ujęto ich w całym województwie 141. Autorzy porównali m.in.: liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, średnie wyniki egzaminów z poszczególnych przedmiotów (w 2013 r.), staniny z lat 2009-2013.

Tu również w województwie na czele są zielonogórskie szkoły. Tym razem cztery w pierwszej dziesiątce. To swoisty fenomen, bo publiczne zielonogórskie gimnazja przegrywają jedynie ze szkołami społecznymi, które nie mają wyznaczonych rejonów, z których muszą przyjąć wszystkich uczniów niezależnie od ich potencjału. W rankingu gimnazjów prym wiodą głównie miejskie szkoły, ale np. na 22. pozycji znalazło się gimnazjum z sąsiedniej gminy Świdnica. Teorii, że wszystkie zdolne dzieci uciekają do sąsiedniego miasta zaprzecza pozycja gimnazjów z dwóch, bogatych podgorzowskich gmin: Kłodawy (53. miejsce) i Deszczna (58. miejsce).

Żeby nie było zbyt różowo - przed władzami oświatowymi miasta stoi teraz trudne zadanie podciągnięcia trzech gimnazjów znajdujących się w ostatniej dziesiątce rankingu.

Jednak jeszcze większy problem mają władze gminy, gdzie nie ma wielkich różnic pomiędzy dwoma gminnymi placówkami. Zajmują one dopiero 120 (Drzonków) i 130. miejsce (Przylep).

Miejsko-gminna debata oświatowa odbędzie się w szkole podstawowej, w Przylepie: środa, 2 kwietnia.

(tc)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki