Szkoły ponadpodstawowe czekają na absolwentów

15 Maj 2024
Młodzi zielonogórzanie wybierają kierunki dalszej edukacji. W Zielonej Górze wystartował nabór do branżowych szkół II stopnia i szkół ponadpodstawowych.

Rekrutacja do szkół branżowych II stopnia na rok szkolny 2024/2025 rozpoczęła się w miniony piątek, na złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły absolwenci branżówek I stopnia mają czas do 14 czerwca. W Zielonej Górze czekają na nich trzy szkoły, a w nich ciekawe i potrzebne kierunki kształcenia: technik usług fryzjerskich, żywienia i usług gastronomicznych, pojazdów samochodowych, mechanik, robót wykończeniowych w budownictwie i handlowiec.

Nabór do szkół średnich wystartował dziś, 15 maja, a czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ósmoklasistom minie 21 czerwca po godz. 15.00.

Zajrzyj na stronę miasta

Szczegółowe harmonogramy rekrutacji dotyczące obu typów szkół dostępne są w serwisie internetowym miasta www.zielona-gora.pl pod linkami umieszczonymi na ruchomym pasku. Wyszczególnione w nich terminy warto zapisać w kalendarzu. Na stronie kandydaci i ich rodzice znajdą również listy szkół oraz kierunki kształcenia biorące udział w naborze, ich opisy, a także zasady rekrutacji, punktowania osiągnięć kandydatów i kryteria uzupełniające oraz wzory wniosków i oświadczeń.

Nabory są przeprowadzane z pomocą systemu elektronicznego, który znacznie usprawni całą procedurę. Przydział do konkretnej szkoły będzie wypadkową liczby punktów zdobytych przez kandydata podczas rekrutacji oraz listy preferowanych przez niego oddziałów. Dobrze ją dokładnie przemyśleć przed wypełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły. Dzisiejsi ósmoklasiści dodatkowo mają do dyspozycji internetowy poradnik absolwenta SP, pokieruje kandydatem krok po kroku.

Pusty rocznik

Do pierwszych klas w liceach i technikach w roku szkolnym 2024/2025 trafi tzw. pusty rocznik. Po latach upychania uczniów kolanem w salach lekcyjnych (w następstwie wprowadzanych reform i kumulacji roczników w szkołach średnich), będzie w nich więcej luzu.

- W tym roku zielonogórskie szkoły podstawowe ukończy 683 absolwentów. To spadek o 1636 osób w porównaniu z 2023 r. To jednak nie oznacza, że do liceów będzie się dużo łatwiej dostać, np. z niskimi ocenami. Klasy kierunkowe w liceach w większości zostaną utrzymane, będą jednak mniej liczne, czyli zamiast 34 będą miały po 25 uczniów. Wzrośnie komfort nauki - mówi Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w magistracie. Wyjaśnia też: - Wobec tak dużego spadku absolwentów najważniejszym dla nas wyzwaniem było utrzymanie ciągłości kierunków w technikach. By nie stracić żadnego z zawodów, sformujemy tu klasy np. o dwóch specjalnościach, kształcenie ogólne będzie w nich przebiegało tak samo dla wszystkich uczniów, a zawodowe osobno.

Warto dodać, że w kolejnych latach liczba absolwentów oscylować będzie już wokół 1500-1560.

Dla tegorocznych absolwentów podstawówek z Zielonej Góry i z innych miejscowości w zielonogórskich szkołach średnich przygotowano 1140 miejsc. Na kandydatów czeka 18 szkół i kilkadziesiąt oddziałów. W naborze uczestniczą też szkoły prowadzone przez inne podmioty niż miasto oraz dwie szkoły z Czerwieńska. Nie uczestniczą w nim Zespół Szkół Plastycznych i VI Liceum Ogólnokształcące.

(el)