Studium, kolej i drogi

1 Październik 2021
Dzięki przegłosowanym na wtorkowej sesji uchwałom, będzie można wprowadzić rozwiązania spowalniające na drodze w Raculi i Drzonkowie oraz rozpocząć budowę kąpieliska w Ochli. Radni przyjęli m.in. potrzebne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Sesja rozpoczęła się od prezentacji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, Krzysztofa Wujczyka. Przedstawił on problemy, z jakimi boryka się na co dzień inspekcja, a także omówił jej obecne działania. Radni postanowili, że wrócą do dyskusji nad prezentacją podczas spotkań w komisjach. Mariusz Rosik (niezrzeszony) poprosił o zdjęcie z obrad zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Argumentował, że radni w komisji do spraw integracji, planowania przestrzennego i klimatu jednogłośnie zagłosowali za przeniesieniem tej uchwały o miesiąc, na następną sesję. - W studium nie wpisano przystanku kolejowego dla osiedla Leśnego i os. Leśny Dwór. To jest odpowiedni moment, by ten zapis uaktualnić - tłumaczył Marcin Pabierowski z Koalicji Obywatelskiej. Wniosek jednak odrzucono i ostatecznie przyjęto studium. Sytuację wyjaśnili zastępcy prezydenta: Dariusz Lesicki i Krzysztof Kaliszuk. - Można było wcześniej zgłosić te propozycje. 30 dni może nie wystarczyć na udzielenie odpowiedzi przez Polskie Linie Kolejowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w nowym studium wpisać przystanek kolejowy na os. Leśny Dwór - mówił D. Lesicki. - Jesteśmy w trakcie konsultacji strategii komunikacji i nie ma najmniejszego problemu, żeby zarówno w niej, jak i w przygotowanym nowym studium, znalazły się te dwa przystanki kolejowe.

- Natomiast zmiana studium wynika z konieczności natychmiastowego zakończenia prac nad małymi studiami. To wymóg Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - zaznaczył K. Kaliszuk.

Radni przegłosowali również zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla os. Mazurskiego oraz w rejonie kąpieliska przy ul. Botanicznej. Radny Pabierowski dopytywał m.in. o możliwość budowy kładki nad drogą w rejonie Dzikiej Ochli. - To są elementy techniczne samej inwestycji, plan o tym nie mówi. Spróbujemy zweryfikować, czy kładka będzie potrzebna i jak to będzie wyglądało cenowo - odpowiedział D. Lesicki.

Zmieniła się również kategoria dwóch odcinków drogi z wojewódzkiej na powiatową. - Kilka miesięcy temu mieszkańcy sołectw poprosili, by uspokoić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo na drodze numer 279. Sejmik województwa przychylił się do części naszych wniosków. Droga od ronda przy S3 do Starego Kisielina, a stamtąd do Jan i Zawady oraz droga Racula-Drzonków-Kiełpin-Ochla od stycznia 2022 r. staną się drogami powiatowymi. Niestety sejmik nie podjął takiej samej uchwały w stosunku do drogi przez Czarkowo i Łężycę, która nadal pozostanie drogą wojewódzką - podsumował K. Kaliszuk. Dzięki podjęciu tej uchwały będzie można odpowiedzieć na wnioski mieszkańców i wprowadzić proponowane przez nich rozwiązania. - Mieszkańcy Raculi i Drzonkowa będą zadowoleni! Nie wykluczymy całkowicie przejazdów samochodów ciężarowych, ale będziemy mogli wprowadzić odpowiednie spowolnienia - podkreślił Wiesław Kuchta, radny Zielonej Razem. K. Kaliszuk przypomniał również o obietnicy zakazu ruchu ciężarowego na odcinku Racula-Drzonków po oddaniu do użytku obwodnicy południowej.

(ap)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki