Studia dla osób ciekawych siebie i innych

20 Maj 2022
Instytut Psychologii jest najmłodszą, ale niezwykle ważną częścią Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Możliwość studiowania na kierunku psychologia to odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne.

Psychologia jest nauką społeczną ukierunkowaną na rozumienie mechanizmów funkcjonowania człowieka w różnych kontekstach środowiskowych i w różnych aspektach jego rozwoju. To dyscyplina nie tylko naukowa, ale również praktyczna, odpowiadająca na wiele problemów i współczesnych wyzwań. Psychologia szuka odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek i jaka jest jego natura. Opisuje i wyjaśnia mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem. Studia psychologiczne są dla osób ciekawych siebie i innych, empatycznych, wrażliwych, gotowych pracować z ludźmi i wspierać ich w rozwoju osobistym i zawodowym.

Psychologa można spotkać w różnych miejscach. Na przykład: w szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szpitalu, w wojsku, w przedszkolu, korporacji ale i w czasie szkoleń czy w procesie tworzenia filmu lub gier komputerowych. To jak spotkanie z psychologiem wygląda, zależy od celu spotkania, miejsca i jego kontekstu. Inaczej wygląda wizyta u psychologa, którego celem będzie postawienie diagnozy (na przykład o problemach rozwojowych), inaczej u psychologa doradcy zawodowego czy zajmującego się rekrutacją lub wspieraniem rozwoju w środowisku pracy, a inaczej na przykład u psychologa pracującego w poradni zdrowia psychicznego.

Aby tytułować się psychologiem, należy skończyć pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia lub studia łączone (licencjat 3+2 na tym samym kierunku). Kierunek psychologia na Uniwersytecie Zielonogórskim od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem maturzystów. Rocznie studia psychologiczne kończy średnio około 100 studentów i większość z nich znajduje pracę w zawodzie lub na stanowiskach pokrewnych. Co charakteryzuje zielonogórską psychologię, to połączenie doskonałej kadry profesorskiej, która często przyjeżdża z najlepszych polskich uniwersytetów (są to rozpoznawalne osobowości świata psychologii i szerzej nauki) oraz podejście bazujące na doświadczeniu psychologów - praktyków współpracujących z instytutem.

Instytut Psychologii kształci studentów w ramach czterech specjalności: psychologii klinicznej, psychologii pracy, organizacji i zarządzania, psychologii edukacyjnej i wychowawczej oraz psychoseksuologii. Oferowane specjalności pozwalają studentom zgłębić temat, który ich najbardziej interesuje i wybrać program dostosowany do swoich preferencji i planów zawodowych.

Bardzo pozytywnie o studiach wypowiadają się sami studenci i absolwenci: „Dużym atutem studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku psychologia jest kadra akademicka. Mamy wiele zajęć ze specjalistami w swoich dziedzinach, którzy równocześnie są praktykami, dzięki czemu zajęcia są prowadzone w sposób interesujący, a prezentowane treści poparte fascynującymi przykładami. Warto także dodać, że widać u wykładowców zaangażowanie aby przekazać nam materiał w jak najlepszy sposób.”

Od 2021 r. w instytucie otwarty został konkurs dyrektora na najlepszą pracę magisterską. Nagrody wręczane są 17 listopada, w Międzynarodowy Dzień Studenta. W 2021 r., ze względu na pandemię, uroczystość miała charakter kameralny, w kolejnych latach zostanie połączona z seminarium naukowym będącym wymianą wyników badań i działalności naukowej studentów kierunku.

Pracownicy Instytutu Psychologii UZ

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki