Studenci mają powody do radości

9 Październik 2013
W środę odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Tadeusz Kuczyński, podsumował dotychczasowe dokonania uczelni, w tym uzyskanie prawa doktoryzowania w dyscyplinie ochrona środowiska.

W czasie uroczystości wręczono medale i nagrody za najciekawsze prace dyplomowe. Wyróżniono m.in. Martę Kubicę za pracę „Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży akademickiej”, Annę Rojewską za „Rating kredytowy stosowany w bankach z punktu widzenia controllingu” i Monikę Rybicką za „Analizę statystyczną pomiarów jasności białych karłów”.

Kilka godzin później otwarto zmodernizowany budynek Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji. Inwestycja kosztowała ponad 27 mln, większość tej kwoty pochodziła z programów Unii Europejskiej.

- Teraz w nowoczesnych i doskonale wyposażonych salach studenci nie będą mieli powodów do narzekań – powiedział prodziekan wydziału, dr inż. Jacek Rusiński, który oprowadził licznych gości po wyremontowanym budynku: cztery sale wykładowe na 120 osób każda, osiem ćwiczeniowych, sześć seminaryjnych, blisko 30 laboratoriów badawczych i dydaktycznych oraz pokoje pracowników.

- Już nie mamy prowizorycznych, tymczasowych rozwiązań, tylko nowoczesne i kompleksowe wyposażenie. Zyskaliśmy nie tylko podstawowe wsparcie dla prowadzenia zajęć i eksperymentów – mówił dr hab. inż. Radosław Kłosiński z laboratorium teorii obwodów i systemów w Instytucie Metrologii Elektrycznej.

W tym roku na zielonogórskiej uczelni, na 10 wydziałach, studia rozpoczęło 14 tysięcy studentów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą na ponad 40 kierunkach przez prawie 900 pracowników naukowych.

(kg, ed)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki