Studenci mają powody do radości

9 Październik 2013
W środę odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Tadeusz Kuczyński, podsumował dotychczasowe dokonania uczelni, w tym uzyskanie prawa doktoryzowania w dyscyplinie ochrona środowiska.

W czasie uroczystości wręczono medale i nagrody za najciekawsze prace dyplomowe. Wyróżniono m.in. Martę Kubicę za pracę „Ocena zachowań zdrowotnych młodzieży akademickiej”, Annę Rojewską za „Rating kredytowy stosowany w bankach z punktu widzenia controllingu” i Monikę Rybicką za „Analizę statystyczną pomiarów jasności białych karłów”.

Kilka godzin później otwarto zmodernizowany budynek Wydziału Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji. Inwestycja kosztowała ponad 27 mln, większość tej kwoty pochodziła z programów Unii Europejskiej.

- Teraz w nowoczesnych i doskonale wyposażonych salach studenci nie będą mieli powodów do narzekań – powiedział prodziekan wydziału, dr inż. Jacek Rusiński, który oprowadził licznych gości po wyremontowanym budynku: cztery sale wykładowe na 120 osób każda, osiem ćwiczeniowych, sześć seminaryjnych, blisko 30 laboratoriów badawczych i dydaktycznych oraz pokoje pracowników.

- Już nie mamy prowizorycznych, tymczasowych rozwiązań, tylko nowoczesne i kompleksowe wyposażenie. Zyskaliśmy nie tylko podstawowe wsparcie dla prowadzenia zajęć i eksperymentów – mówił dr hab. inż. Radosław Kłosiński z laboratorium teorii obwodów i systemów w Instytucie Metrologii Elektrycznej.

W tym roku na zielonogórskiej uczelni, na 10 wydziałach, studia rozpoczęło 14 tysięcy studentów. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą na ponad 40 kierunkach przez prawie 900 pracowników naukowych.

(kg, ed)