Stop przemocy wobec seniorów

10 Listopad 2022
Przemoc osób starszych ma najczęściej miejsce w domach lub instytucjach opiekuńczych.

Sprawcami są członkowie najbliższej rodziny (współmałżonek, dzieci, wnuki) lub opiekunowie instytucjonalni, którzy zwykle mają z ofiarą silny emocjonalnie i długotrwały kontakt. Dlatego ofiary wstydzą się, boją, mają poczucie winy, a nawet usprawiedliwiają sprawców i ukrywają problem. Czasami też nie mają świadomości, że takie traktowanie jest przemocą. Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, które działa przy MOPS rzuca światło na problem krzywdzenia seniorów.

Tu znajdziesz pomoc w Zielonej Górze:

997 – policja

68 411 50 00 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

692 964 061 - Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba”

68 411 51 34 – Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Telefon ogólnopolski:

800 120 002 – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

(red)

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki