Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich

12 Październik 2013
- Skończyliśmy cykl wizyt u mieszkańców gminy, którym przedstawialiśmy założenia Kontraktu Zielonogórskiego – mówi prof. Czesław Osękowski. – Przed nami zebrania w sołectwach na temat Funduszu Integracyjnego.

- Przez ponad dwa tygodnie wysłannicy prezydenta chodzili w sołectwach od domu do domu. Jak pan ocenia spotkania z mieszkańcami?
Prof. Czesłąw Osękowski, szef zespołu ds. połączenia miasta z gminą: - Jestem bardzo zadowolony. Po reakcjach mieszkańców wyraźnie widać, że takie spotkania są potrzebne. Ludzie chcą być informowani, chcą znać propozycje.

- Co najbardziej interesowało mieszkańców?
- Generalny wniosek jest taki – nasi rozmówcy najbardziej interesują się najbliższym otoczeniem. Sprawami ich wsi. O ile sprawy ogólne są gotowi delegować na władze, to na najbliższe otoczenie chcą mieć wpływ. Myślę, że Fundusz Integracyjny, dzielony przez mieszkańców, jest dobrą odpowiedzią na to zapotrzebowanie. W mniejszych wsiach, bardzo dobrze przyjęto rozwiązanie zakładające, że ze 100 mln zł, za zgodne połączenie miasta z gminą, trafią do nich dodatkowe pieniądze. To tzw. fundusz solidarnościowy mający na celu podciągnięcie miejscowości, do których wcześniej trafiało mniej pieniędzy. Mieszkańcy często pytali się również o rolę sołtysów. Zależy im, by nadal dobrze funkcjonowali. Obawiali się o ich pozycję.

- Przecież po połączeniu rola sołtysów będzie nadal bardzo duża.
- I to mieszkańcom tłumaczyliśmy. Sołectwa zostaną a sołtysi nadal będą pełnili bardzo ważną rolę. Myślę, że nawet ważniejszą niż obecnie.

- Inne obawy?
- Tradycyjnie mieszkańcy boją się, że wzrosną podatki. Tłumaczyliśmy, że zostaną obniżone. I jeszcze raz to potwierdzam – po połączeniu podatki lokalne będą niższe. Jest to zapisane w Kontrakcie Zielonogórskim. Spadną też ceny biletów komunikacji podmiejskiej, opłaty za przedszkola czy podatek rolny. Pytano nas też o opłaty cmentarne. Te w gminie są niższe niż w mieście. I pozostaną niższe. Prezydent Janusz Kubicki już to zapowiedział.

- Planuje pan kolejne spotkania?
- Tak, spotykamy się jeszcze np. z radnymi. Początkowo spotkanie miało się odbyć w najbliższy wtorek, ale ostatecznie zaplanowano je na środę, 23 października. Przed nami cykl spotkań we wszystkich sołectwach na temat Funduszu Integracyjnego. Chcemy podsumować realizację zadań w tym roku i zacząć dzielenie Funduszu Integracyjnego na 2014 r. Tu również do dyspozycji mamy 3 mln zł z budżetu miasta. Z doświadczenia wiemy, że dyskusja na ten temat i głosowanie nad podziałem funduszy zajmie kilka miesięcy. Dzielenie tegorocznej puli zajęło nam ok. trzy miesiące.

Dziękuję.
Tomasz Czyżniewski