Socjologia – nauka o życiu w społeczeństwie

1 Październik 2021
Czy można wyjaśnić i przewidzieć ludzkie zachowania, decyzje, wybory? Skąd biorą się nierówności? Czy możliwy jest świat bez konfliktów? Czy i w jakim stopniu dostosowujemy się do otaczających nas okoliczności, czy raczej zmieniamy świat wokół siebie? Socjologowie z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego szukają odpowiedzi na te i inne pytania.

Podczas kiedy wielu próbuje zatrzymać czas, zielonogórscy socjologowie wiedzą, że trzeba go wyprzedzać, identyfikując obszary intensywnych zmian społecznych. Starają się zrozumieć dynamikę złożonych procesów społecznych i poszukują rozwiązań, które będą lepiej dopasowane do potrzeb zmieniającego się społeczeństwa.

Pracownicy IS UZ to praktycy z naukowym i komercyjnym doświadczeniem badawczym. Prowadzą badania dla samorządów i organizacji pozarządowych, mają także doświadczenie w badaniach rynkowych. Realizują regionalne, krajowe i międzynarodowe projekty. „Social education on the move” - to pierwsze na UZ przedsięwzięcie realizowane w ramach międzynarodowego grantu Erasmus+. Celem projektu jest opracowanie modelu procesu edukacyjnego „w ruchu”, poza murami uczelni, z udziałem interesariuszy zewnętrznych. „Zapiski Lubuszan z czasów zarazy” - to projekt włączający zielonogórskie środowisko w dyskusję nad przemianami społecznymi, wywołanymi światową pandemią koronawirusa. W ramach projektu „Housing first” pracownicy instytutu pracują nad skutecznymi sposobami wspierania osób w kryzysie bezdomności. Instytut włączył się również w diagnozowanie problemów i proponowanie konkretnych rozwiązań współtworząc „Lubuski model opieki zielonej”, którego podstawą są gospodarstwa opiekuńcze dla seniorów na terenach wiejskich. Kolejny współtworzony przez instytut projekt to „Lubuski program rozwoju ekonomii społecznej na lata 2021-2023”, który określa sposoby wspierania nowoczesnych narzędzi rozwiązywania problemów społecznych.

Studenci i absolwenci z sukcesami prowadzą firmy badawcze, są skutecznymi HRowcami, urzędnikami, wspierają instytucje publiczne, zajmują się także public relations, czy koordynowaniem projektów w obszarach związanych z User Experience, marketingiem i IT.

Z wyboru kierunku studiów zadowolona jest m.in. Marzena Szymańska-Grzegorzek, absolwentka socjologii. - Kierując się niedojrzałą jeszcze wówczas intuicją maturzystki, ale jednocześnie silnym, wewnętrznym głosem, który pchał mnie w stronę nauk o człowieku, wybrałam socjologię. Już w trakcie studiów wiedziałam, że taka interdyscyplinarna wiedza z zakresu psychologii społecznej, filozofii czy polityki daje świetne podstawy do rozwijania krytycznego spojrzenia na rzeczywistość. A ja zdecydowanie lubiłam obserwować świat, analizować, wyciągać wnioski - wspomina absolwentka. - Teraz, z perspektywy moich doświadczeń zawodowych wiem, że to był idealny wybór. Pracując jako doradczyni zawodowa, będąc blisko z ludźmi, którzy szukają swoich ścieżek kariery, mam dobrą bazę do wspierania i rozumienia potrzeb człowieka, identyfikowania jego wartości i definiowania ról społecznych.

Studenci uczą się jak aktywizować i włączać innych we wspólne przedsięwzięcia, jak tworzyć, prowadzić i wykorzystywać projekty społeczne. Mają możliwość wejść w branżę User Experience, która jest jedną z najlepiej rozwijających się perspektyw zawodowych. W instytucie prowadzone są studia na kierunku socjologia: trzyletnie studia I stopnia na dwóch specjalnościach: badania społeczne w praktyce lub organizacja społeczności lokalnych albo dwuletnie studia II stopnia na dwóch specjalnościach: UX Researcher lub komunikacja społeczna.

Pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki