Śmiało mówili o wynikach swoich badań naukowych

3 Czerwiec 2022
Studenci kierunku lekarskiego zorganizowali I Interdyscyplinarną Konferencję Studencką Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podczas wydarzenia przeprowadzone zostały również warsztaty.

Studenci Collegium Medicum UZ mają na swoim koncie wiele sukcesów. Piszą ciekawe prace, prowadzą badania naukowe. Wydarzenie - I Interdyscyplinarna Konferencja Studencka Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego pozwoliło im zaprezentować wyniki badań przed szerszą publicznością oraz zainteresować słuchaczy dalszym pogłębianiem wiedzy na dany temat.

Konferencja była interdyscyplinarna, prelegenci mogli przedstawić dowolny temat związany z medycyną. Spotkanie było podzielone na trzy sesje: prac ankietowych, prac oryginalnych oraz przypadków klinicznych. Pojawiły się prace związane z socjologią, kardiologią, onkologią, endokrynologią, mikrobiologią, pediatrią oraz wirusologią. Podczas konferencji odbyły się również warsztaty żywienia dojelitowego, warsztaty USG oraz warsztaty pisania prac naukowych.

- Zorganizowanie konferencji po raz pierwszy było dużym wyzwaniem, jednak dzięki zaangażowaniu wielu osób zakończyło się sukcesem. Studenci swoimi pracami zaprezentowali wysoki poziom, a wykład gościa honorowego - profesora Wojciecha Fendlera z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - dotyczący etapów ścieżki młodego naukowca, pełen cennych wskazówek, zainspirował ich do dalszego rozwoju naukowego - podsumowała przewodnicząca komitetu organizacyjnego i studentka CM Iga Kolasa.

Podczas Konferencji odbył się konkurs abstraktów. Wyniki przedstawiają się następująco. Sesja I: 1. miejsce - Aleksandra Krupa oraz Wiktoria Nowicka z pracą: „Ocena jakości życia pacjentów pediatrycznych żywionych dojelitowo w warunkach domowych”, 2. miejsce - ex aequo Anna Sikora z pracą „Wpływ edukacji rówieśniczej na chęć zaszczepienia przeciwko COVID-19 wśród uczniów szkół średnich” oraz Martyna Lulkiewicz z pracą „Syndrom zmęczenia komputerowego - z jakim zjawiskiem mamy do czynienia?”. Sejsa II:1. miejsce - Marta Michałek z pracą „Możliwości zastosowania wskaźnika VAI do oceny ryzyka rozwoju zespołu metabolicznego u osób po 60 roku życia”, 2. miejsce - Magdalena Kurkowska z pracą „Czy rekomendowane terapie empiryczne mają zastosowanie w leczeniu pacjentów z zakażeniem układu moczowego? Analiza profili oporności na antybiotyki szczepów E.coli izolowanych z próbek moczu w kontekście rekomendowanych terapii empirycznych”. Sesja III: 1. Miejsce - Rafał Motyka z pracą „Kiedy podejrzewać cukrzycę monogenową typu 5? Analiza serii przypadków”, 2. miejsce - Łukasz Łukomski z pracą „Przypadek pacjenta z wysoce aktywnym metabolicznie rakowiakiem jelita cienkiego z przerzutami do wątroby oraz płuc”. Nagroda specjalna za najlepszą pracę podczas całej konferencji: M. Michałek.

- Zarówno ja, jak i obecna podczas całej konferencji dziekan prof. Agnieszka Ziółkowska, byliśmy zachwyceni poziomem naukowym prac oraz prezentacji naszych studentów. Takie samo zdanie mieli członkowie komitetu naukowego. W swojej mowie podsumowującej wydarzenie, prof. Fendler, jako przewodniczący komitetu wyraził swoje uznanie. W jego opinii niektóre prace mogłyby z powodzeniem być prezentowane podczas konferencji naukowych dla doświadczonych lekarzy - podsumował dr hab. med. Marcin Zaniew, prof. UZ, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Medycznych ds. Kształcenia Collegium Medicum UZ.

Podczas konferencji studenci poznali osobę, która może być dla nich wzorem do naśladowania. Jest nim wybitny młody naukowiec - prof. Wojciech Fendler (ur. 1982), z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz profesor wizytujący na najlepszej uczelni na świecie - Harvard Medical School, Boston-USA, lekarz-naukowiec, który był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukową oraz organizacyjną (m.in. nagrody tygodnika „Polityka”, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki).

 

Collegium Medicum UZ

 
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki