Słowa wsparcia dla służb mundurowych

26 Listopad 2021
W miniony poniedziałek, na nadzwyczajnej sesji, rada miasta jednogłośnie przyjęła oświadczenie w sprawie wsparcia zielonogórzan: żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji, strzegących wschodniej granicy państwa.

Sesja odbyła się w trybie hybrydowym, część radnych uczestniczyła w niej zdalnie. Nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych: żołnierzy, policjantów, strażaków i Straży Granicznej.

- Postanowiliśmy uwzględnić proponowane zmiany do treści oświadczenia - mówił prezydent Janusz Kubicki. - Dziękujemy służbom mundurowym za to, co robią, za służbę, którą pełnią na granicy. Mają wsparcie w całej radzie miasta. Zawsze mogą na nas liczyć. Chcemy, aby ten kryzys zakończył się jak najszybciej i żeby wrócili do swoich domów.

„Po raz pierwszy od ponad 70 lat granice naszego kraju narażone są na wielkie, nielegalne przekroczenia. Mamy do czynienia z kryzysem na skalę międzynarodową. W tym roku nielegalni imigranci próbują przekraczać granice najpierw Litwy i Łotwy, od kilku tygodni migranci próbują nielegalnie przekroczyć granice Polski” - czytamy w treści oświadczenia. „Nielegalna migracja już nie jest dla Polaków abstrakcyjnym pojęciem, lecz rzeczywistością, z którą zetknęliśmy się dosłownie. Uważamy, że każde państwo ma chronić swoje granice, przed nielegalnym jej przekraczaniem, a jego służby mają ochronę tej granicy zapewnić.”

W dalszej części apelu radni podziękowali służbom mundurowym: „Od pewnego czasu wśród tych, którzy bronią naszych wschodnich rubieży przed nielegalnym przerwaniem, są mieszkańcy naszego miasta - żołnierze, policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej. Pełnią służbę daleko od rodzinnych domów, w warunkach trudnych nie tylko fizycznie, ale i psychicznie (…). Rada miasta i jej mieszkańcy wyrażają Wam za to słowa szacunku i swego uznania. Życzymy Wam, by misja, którą otrzymaliście do wypełnienia, skończyła się szybko i pomyślnie. Wraz z Waszymi rodzinami czekamy na Wasz szczęśliwy powrót do domu.”

Radni Koalicji Obywatelskiej mieli pewne zastrzeżenia do treści oświadczenia. Na wniosek radnego Andrzeja Brachmańskiego (Zielona Razem), przewodniczący rady Piotr Barczak ogłosił dziesięciominutową przerwę w obradach. Wykorzystano ją do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie wsparcia dla zielonogórskich służb mundurowych broniących polskiej granicy z Białorusią. Po naniesieniu poprawek, cała rada miasta zgodnie zagłosowała za treścią oświadczenia.

(rk)

 

Twój list trafi na granicę

W holu urzędu miasta przy ul. Podgórnej 22 stanęła urna, do której każdy może wrzucić list z podziękowaniem, słowami wsparcia dla służb mundurowych, które strzegą granicy na wschodzie. O możliwość wysłania korespondencji pytali zielonogórzanie w licznych telefonach do magistratu.

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki