Skrzyżowanie do przebudowy

9 Kwiecień 2021
Miasto chce przebudować kolizyjne skrzyżowanie ulic Batorego, Rzeźniczaka i Zamoyskiego. Za wykonanie koncepcji zapłaci 30 tysięcy 750 zł firmie Jaros Inżynieria Ruchu.

Wykonawca musi opracować koncepcję projektową geometrii przebudowy skrzyżowania i uwzględnić wydzielenie dodatkowego pasa ruchu dla lewoskrętu - z ul. Batorego w ul. Zamoyskiego oraz dodatkowego pasa ruchu dla skręcających w prawo - z ul. Batorego w Rzeźniczaka. Planowana jest likwidacja przejścia przez ul. Batorego (bliżej centrum miasta, jadąc od ul. Energetyków), wydzielenie dodatkowego pasa ruchu na ul. Rzeźniczaka dla jazdy na wprost i w prawo a także likwidacja wyjazdu z parkingu do ul. Rzeźniczaka.

Jak tłumaczy Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie, wykonawca opracuje trzy warianty działania sygnalizacji świetlnej, a także wykona pomiar ruchu na skrzyżowaniu, w ciągu dwóch dni roboczych, przez 16 godzin, od 6.00 do 22.00.

Firma Jaros Inżynieria Ruchu opracuje też dla wybranego przez miasto wariantu pięć programów działania sygnalizacji m.in. dla godziny szczytu porannego i południowego oraz wieczornego i nocnego.

- Projekt geometrii przebudowy skrzyżowania i program sygnalizacji świetlnej będziemy mieli gotowy na początku maja - dodaje K. Staniszewski. - I wtedy wyłonimy wykonawcę projektu budowlanego. Do końca roku chcemy podpisać umowę z wykonawcą i uzyskać pozwolenie na budowę. Prace mogłyby rozpocząć się jeszcze w tym roku i zakończyć wiosną 2022 r.

(rk)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki