Są pieniądze! Budujemy obwodnicę

8 Wrzesień 2023
Zielona Góra dostanie 178 mln zł na budowę obwodnicy zachodniej. Nową drogą pojedziemy w 2027 roku!

Chodzi o wielki projekt drogowy związany z planowaną budową mostu w Pomorsku. Poprowadzi do niego obwodnica zachodnia, która ominie Łężycę, Czerwieńsk, Płoty i Przylep. To tylko część przedsięwzięcia. Pozostałe zadania to budowa wspomnianego mostu i drogi od Pomorska do Sulechowa.

Inwestycja rozpocznie się na odcinku od Trasy Północnej do drogi wojewódzkiej nr 279 w rejonie miejscowości Wysokie (gm. Czerwieńsk) - ze ścieżką rowerową będzie mieć 8,4 km. Powstaną: nowe rondo na Trasie Północnej (pomiędzy istniejącymi, prowadzącymi do Przylepu i w kierunku Krosna Odrzańskiego), pięciowlotowe skrzyżowanie (typu rondo) na połączeniu z drogą wojewódzką nr 280 w rejonie przystanku kolejowego w Przylepie i wiadukt nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin (tzw. „Nadodrzanka”). W Wysokiem trasa połączy się z drogą do Pomorska, planowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach budowy mostu. Trasa wraz z odcinkiem Pomorsko-Sulechów utworzy tzw. Odrzański Układ Komunikacyjny (od Trasy Północnej do Sulechowa).

Obwodnica zachodnia powstanie w latach 2024-2027. - Na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2023 r. ogłosimy przetarg na inwestycję w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” - mówi Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie. - Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w pierwszym kwartale 2024 r. Wydano decyzję o tzw. środowiskowych uwarunkowaniach według tzw. wariantu pierwszego, omawianego podczas zeszłorocznych konsultacji społecznych. Trasa w Przylepie pobiegnie pomiędzy linią kolejową nr 273 a nowym osiedlem.

Całkowitą wartość zadania, wraz z nadzorem inwestorskim i przejęciem gruntów, oszacowano na ok. 250 mln zł. To dwa odcinki: Zielona Góra (stara)-Przylep (obwodnica) i Przylep-Wysokie (obwodnica Łężycy).

(rk)