Rewolucja w planowaniu, działkowcy ślą wnioski

12 Czerwiec 2024
Tylko dwa tygodnie pozostały na składanie wniosków do nowego planu ogólnego miasta. Ta rewolucja, wprowadzona latem zeszłego roku, doprowadziła do białej gorączki działkowiczów w całej Polsce.

Nowe przepisy o planowaniu przestrzennym rząd wprowadził we wrześniu 2023 r. Podstawową zmianą jest wprowadzenie obowiązku sporządzenia nowego dokumentu w randze aktu prawa miejscowego, pod nazwą planu ogólnego. Ustalenia planu ogólnego będą podstawą do uchwalenia planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Nowe przepisy wprowadzają jednolity wzór dokumentów dla wszystkich gmin w kraju.

- Wprowadzają 13 stref planistycznych o ściśle określonych nazwach i przeznaczeniu. Nie można tworzyć innych. To np. strefa wielofunkcyjna z zabudową wielorodzinną, strefa usługowa, gospodarcza czy np. zieleni i rekreacji - tłumaczy Agnieszka Fabiańczyk, kierowniczka Biura Urbanistyki i Planowania. Ten podział zaniepokoił tysiące działkowców w całym kraju, bo w 13 strefach nie ma wymienionych rodzinnych ogródków działkowych. Nie ma ich też w podstawowych profilach funkcjonalnych stref. Pojawiają się dopiero w funkcjach dodatkowych. Efekt? Do zielonogórskiego magistratu wpłynęło około 500 wniosków do planów, z czego większość dotyczy właśnie utrzymania ROD.

- Prace nad planem ogólnym nie będą miały negatywnego wpływu na sytuację działkowiczów. Po prostu ogródki nadal będą funkcjonowały i zostaną uwzględnione w planach - uspokaja prezydent Marcin Pabierowski. - Wpiszemy je do nowego dokumentu, nikt nie ma zamiaru ich likwidować. Nie mam takiej intencji. Wiem, że takie tereny są potrzebne mieszkańcom i bardzo szanuję ich pracę na działkach. To piękne tereny zielone gdzie zielonogórzanie czują się bezpiecznie.

- Jesteśmy teraz w fazie swoistego koncertu życzeń, czyli każdy zielonogórzanin może złożyć wniosek dotyczący planu ogólnego. Nie ma potrzeby składania 100 takich samych wniosków. Wszystkie są zarejestrowane i będą rozpatrywane podczas pracy nad planem ogólnym, którego projekt będzie przedstawiony mieszkańcom do konsultacji. Wnioski można składać do 28 czerwca - informuje A. Fabiańczyk. - Dotychczas pracowaliśmy nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na mocy ustawy już nie można dokończyć tej procedury. Osoby, które składały wnioski do studium powinny je ponownie złożyć do planu ogólnego na obowiązującym formularzu.

Co ciekawe, plan ogólny określi tereny, na których nie będzie możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na jego sporządzenie miasto ma czas do 1 stycznia 2026 r. Jego uchwalenie nie spowoduje utraty mocy dotychczas obowiązujących planów miejscowych.

TERMINY

Wnioski do planu ogólnego można składać do 28 czerwca 2024 r. Należy wypełnić specjalny formularz, który jest dostępny na stronie internetowej miasta bip.zielonagora.pl w zakładce „planowanie przestrzenne”. Trzeba znaleźć dział: PLAN OGÓLNY - informacje. Oprócz wniosku znajdziemy tam również przewodnik jak go wypełnić.

(tc)