Radni przegłosowali podwyżki za śmieci

3 Grudzień 2021
Więcej zapłacimy za wywóz śmieci oraz postawienie reklam w pasie drogowym. W 2022 r. stawki za odbieranie odpadów wzrosną o 4 zł od osoby i będą wynosiły do 29 zł w mieście i do 23 zł w sołectwach. To decyzje, które zapadły w ostatni dzień listopada, podczas sesji rady miasta.

Nad punktem dotyczącym podniesienia opłat za wywóz śmieci radni debatowali najdłużej. Krzysztof Sikora, prezes ZGK, tłumaczył, dlaczego podwyżki są konieczne. - Musimy uwzględnić koszty, jakie ponosimy: m.in. zbierania, odzysku, gospodarowania odpadami. Inwestujemy też w tabor, tradycyjne kontenery w centrum zostaną zamienione na pojemniki półpodziemne. Hala do sortowania wymaga remontu. Przygotowujemy się do budowy nowej linii sortowniczej, żeby więcej śmieci było gotowych do odzysku a nie trafiało na wysypisko. Nie możemy zapomnieć też o inflacji - wyliczał prezes Sikora. Dodał również, że każdy mieszkaniec produkuje około 30 proc. śmieci więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Potrzeba więcej miejsca na składowanie tych odpadów, same koszty ich zagospodarowania będę większe o 3 mln zł . Rosną też ceny energii elektrycznej (o 94 proc.), paliwa, o 300 tys. zł więcej ZGK zapłaci za worki, które otrzymują mieszkańcy do segregowania śmieci. Wyższa jest również tzw. opłata marszałkowska. - Staraliśmy się tak wyregulować ceny, żeby nie przekroczyć „magicznej” bariery 30 zł od osoby - mówił K. Sikora. Obecna stawka wynosi 25 zł i 19 zł (w sołectwach), podniesione zostaną one odpowiednio do 29 zł i 23 zł. To koszty za odpady, które są segregowane. Jeśli tak się nie dzieje, mieszkańcy zapłacą dwa razy więcej. W uzasadnieniu uchwały podano m.in. ceny od osoby w Łodzi - 34 zł, Gorzowie Wlkp. - 32 zł, Zaborze - 36 zł. W Zielonej Górze, po podniesieniu cen od lutego 2022 r. będzie i tak taniej niż obecnie w innych miastach. - Cieszę się, że Zielona Góra jest miastem, które jest w ogonie, jeśli chodzi o wysokość opłat za wywóz odpadów - przyznał prezydent Janusz Kubicki. Dodatkowo w mediach społecznościowych zaznaczył, że nie podniesie opłat za bilety MZK oraz za wstęp na basen.

Wzrosną też ceny za wywóz śmieci dla przedsiębiorstw. W 2020 r., z powodu pandemii, rząd postanowił obniżyć opłaty. Teraz ZGK wraca do stawek sprzed pomocy „koronawirusowej”, podwyższonych o inflację.

Radni, przy okazji obecności prezesa K. Sikory w sali sesyjnej, dopytywali o różne sprawy związane z pojemnikami na odpady i wywozem śmieci z osiedli. W 2022 r. zielonogórzanie będą mogli skorzystać z nowych pojemników na małe elektrośmieci. Czerwone „skrzynki” staną na osiedlach oraz w większych sołectwach. Natomiast w aptekach pojawią się pojemniki na przeterminowane leki. Jeśli pogoda pozwoli, to na żółtych i niebieskich kontenerach, pracownicy ZGK przykleją informacje przypominające o zgniataniu kartonów i tworzyw sztucznych, jak puszki, czy butelki.

Wzrosną również opłaty za stawianie reklam w pasie drogowym. Nie były one podnoszone od 2016 r. - Przygotowałem tę uchwałę, żeby zmniejszyć liczbę reklam - argumentował prezydent Kubicki. Zbyt dużo reklam pogarsza estetykę miasta. Radni Koalicji Obywatelskiej sugerowali stworzenie kodeksu reklamowego oraz uchwały krajobrazowej. - Należy zrobić konsultacje, ustalić jakie reklamy mogą stawać przy drogach publicznych, jakie kolory zastosować na starówce - wymieniał Marcin Pabierowski (KO). J. Kubicki odpowiedział, że czeka na projekt takiej uchwały na kolejnej sesji rady miasta.

W programie sesji znalazło się też przyjęcie dwóch apeli dotyczących sytuacji na wschodniej granicy Polski. Pierwszy z nich, przygotowany przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, mówił o sprzeciwie wobec zjawiska handlu ludźmi na granicy polsko-białoruskiej. Radni mieli jednak do niego wiele zastrzeżeń, więc ostatecznie został zdjęty z obrad. Drugi apel - o podjęciu działań mających na celu zażegnanie kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, przedstawiony przez KO, został przyjęty przez radnych.

(ap)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki