Ostatnie pożegnanie księdza Grudzieckiego

14 Maj 2013
Kilkuset mieszkańców Raculi, przedstawiciele duchowieństwa, strażacy z OSP oraz urzędnicy gminni, oddali ostatni pokłon zmarłemu w ubiegłym tygodniu, byłemu proboszczowi parafii pw. św. Mikołaja w Raculi.

Ks. kan. Edward Grudziecki przez prawie cztery dekady opiekował się kościołem w Raculi i na trwałe zapisał się w pamięci mieszkańców gminy Zielona Góra.
Uroczystości pogrzebowe ks. kan. Edwarda Grudzieckiego zgromadziły przed kościołem tłumy sympatyków zmarłego duszpasterza.  W czasie mszy św. pogrzebowej głos zabierali kolejno duchowni i bliscy przyjaciele, księdza Edwarda. Przypomniano sylwetkę przyjaciela mieszkańców i co podkreślano, człowieka o wielkim poczuciu humoru, który zawsze miał czas dla wszystkich.

– Pamiętam, jak udzielał mi ślubu, a później ochrzcił nasze dzieci. Dla wszystkich był pełen dobroci i zawsze uśmiechnięty – mówił wójt Mariusz Zalewski.
- Jego charakterystyczny śmiech był wręcz zaraźliwy, takiego człowieka po prostu zapomnieć nie można – wspominał ks. Konrad Hermann.

- To był fantastyczny człowiek, zaangażowany w sprawy gminy i życia mieszkańców, dla nas to ogromna strata, to była wielka postać – podkreślał prezes OSP w Raculi, Krzysztof Sroczyński.

Po mszy św. pogrzebowej kondukt żałobny przeszedł na cmentarz komunalny w Raculi. Tam poświęcono i złożono trumnę.

Ks. kan. Edward Grudziecki administrował parafią pw. św. Mikołaja w Raculi od 1962 do 2006.  W latach 1957-1958 pełnił funkcję kapelana biskupa gorzowskiego Teodora Benscha, a w latach 1965-1998 - wicedziekana dekanatu Zielona Góra - św. Jadwigi. W roku 1998 został odznaczony tytułem kanonika R.M. Od sierpnia 2006 r. przebywał na emeryturze w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Zmarł 7 maja 2013 r. w szpitalu w Zielonej Górze w wieku 81 lat.

(kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki