Ostatnia sesja rady gminy (zdjęcia)

29 Grudzień 2014
- Takiej sesji jeszcze nie prowadziłem. Proszę mi wybaczyć, jeśli będą mylić imiona lub nazwiska. I jeśli nagle zapadnie cisza, bo zapomnę, co mam powiedzieć – Jacek Rusiński, przewodniczący rady gminy nie krył zdenerwowania.

Takiego najazdu ważnych gości jeszcze tu nie widziano. Świetlica w Raculi dosłownie pękała w szwach. W poniedziałek, podczas pożegnalnej sesji rady gminy dominowały garsonki oraz mundury strażaków i leśników. Średnia wieku – grubo powyżej czterdziestki.

- Gościmy wicewojewodę Jana Świrepo, przewodniczącego sejmiku województwa Czesława Fiedorowicza, przewodniczącego rady miasta Adama Urbaniaka i prezydenta Janusza Kubickiego. Obok nich siedzi starosta Dariusz Wróblewski i Czesław Karczmar, który w 1973 tworzył od podstaw naszą gminę – wójt Mariusz Zalewski po kolei witał gości ostatniej sesji rady gminy.

Mimo uroczystego charakteru sesji, nie zabrakło części roboczej. Radni przegłosowali projekty uchwał dotyczące aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz zasady przyznawania dopłat do przedszkoli. Trzecia uchwała dotyczyła zmian w statucie Zakładu Gospodarczego Gminy. Na podstawie decyzji radnych, do nowych obowiązków ZGG będzie należało „zarządzanie drogami gminnymi przekazanymi zakładowi do administrowania oraz bieżące ich utrzymywanie”.

Ta ostatnia uchwała sprowokowała pytania radnych. Wiceprzewodniczący rady, Piotr Bandosz zwrócił się do prezydenta Janusza Kubickiego:- W ślad za dodatkowymi obowiązkami, do ZGG powinien trafić dodatkowy sprzęt oraz pieniądze. Czy władze miasta zapewnią zakładowi odpowiedni poziom finansowania?
- Gminny zakład będzie miał zapewnione warunki pracy. Tu nic się nie zmieni. Jeśli coś dobrze działało, niech działa nadal – zadeklarował Janusz Kubicki.

Radna Antonina Ambrożewicz-Sawczuk zaproponowała, aby członkowie gminnego zespołu, którzy dyskutowali z miejskimi radnymi o kształcie statutu przyszłej dzielnicy Nowe Miasto, zdali sprawozdanie ze swojej pracy.
- Jestem zaskoczony propozycją radnej. Ale mogę improwizować – tłumaczył się zaskoczony Piotr Bandosz.
Według niego, gminni radni przygotowali projekt statutu przyszłej dzielnicy Nowe Miasto, który minął się z zapisami proponowanymi przez miasto.

- Długo obie strony przedstawiały argumenty „za” i „przeciw”. Ostatecznie postanowiliśmy, że końcowy projekt, na podstawie naszej dyskusji, zostanie zredagowany przez panią Ewę Trzcińską, sekretarza urzędu miasta – uzupełnił inny członek gminnego zespołu, Krzysztof Wołczyński.

W części „sprawozdawczej” sesji zabrał głos wójt M. Zalewski, przedstawiając wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w gminie w sprawie ewentualnego powołania dzielnicy Nowe Miasto.
- Konsultacje przeprowadziliśmy 21 grudnia. Łącznie otrzymaliśmy 303 odpowiedzi. Za powstaniem dzielnicy opowiedziało się 287 mieszkańców, 9 było przeciw, 7 osób wstrzymało się od oceny – relacjonował M. Zalewski.  

Ostatnim oficjalnym punktem sesji były interpelacje i zapytania radnych. Ta część sesji została zdominowana przez radną z Raculi, Antoninę Ambrożewicz-Sawczuk, która wygłosiła płomienną obronę nauczycielskich, tzw. wiejskich dodatków, w tym mieszkaniowych.

- Czy prezydent potwierdzi swoją obietnicę, że wiejscy nauczyciele nie stracą na połączeniu – z teatralną emfazą pytała radna.
Prezydent Janusz Kubicki natychmiast udzielił jednoznacznej odpowiedzi: - Wszyscy pracownicy gminnej oświaty zachowają dotychczasowe uposażenia, łącznie z wiejskimi dodatkami.

Pożegnalna sesja rady gminy nie mogła obejść się bez podziękowań i wyróżnień. W tej części sesji wszyscy dziękowali wszystkim. Wójt dziękował radnym, sołtysom, strażakom, leśnikom, bibliotekarkom i gminnym urzędnikom. Nie zapomniał nawet o swojej żonie, której publicznie dziękował za cierpliwość i pomoc.

List z podziękowaniami za dobrą współpracę i partnerskie relacje otrzymał m.in. prezydent Janusz Kubicki, Adam Urbaniak oraz… Dariusz Wróblewski, niedawno wybrany nowy starosta zielonogórski.

Sesję zakończył skromny poczęstunek w postaci kawy, herbaty oraz różnych słodkości.

(pm)