Psychologia - kierunek funkcjonalny i nieśmiertelny

15 Październik 2021
Psychologia na Uniwersytecie Zielonogórskiem cieszy się nieustającą popularnością. Jego historia sięga 1971 roku, kiedy to w nowo otwartej Wyższej Szkole Pedagogicznej uruchomiono Zakład Psychologii.

Teraz - jako Instytut Psychologii - na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzi kierunek psychologia o specjalizacji: psychologia kliniczna, psychologia pracy zarządzania i organizacji, psychologia wychowania i edukacji, psychologia zdrowia, sportu itp. Kandydatów na studia jest znacznie więcej, niż miejsc do studiowania, które oferuje uczelnia. Skąd tak duże zainteresowanie kandydatów tym kierunkiem?

Studiowanie psychologii jest bardzo interesujące, ale też zdrowe i daje szerokie możliwości pracy w przyszłości. Co oznacza, że jest zdrowe? Wiele osób wybiera ten kierunek, aby lepiej poznać siebie, własną psychikę. Studenci chcą znaleźć w nauce rozwiązanie dla swoich problemów psychologicznych, dowiedzieć się czegoś o swoich mechanizmach funkcjonowania i poradzić sobie ze swoimi kłopotami psychologicznymi. Studiowanie psychologii faktycznie to umożliwia. I nie chodzi tylko o to, że studiując zaczynamy lepiej rozumieć własną osobę, lepiej radzimy sobie z własnymi problemami oraz lepiej rozumiemy ludzi wokół siebie.

Dzięki temu kierunkowi podnoszą się umiejętności społeczne studenta, może poprawić swoją zdolność tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Studia psychologiczne to nie tylko wiedza, ale także rozwój umiejętności interpersonalnych, umiejętności wpływania na innych ludzi itp. W instytucie prowadzone są treningi interpersonalne i szereg zajęć, na których studenci uczą się praktycznych umiejętności psychologicznych (odczytywanie ukrytych komunikatów, umiejętność efektywnego komunikowania się i nawiązywania relacji z ludźmi itd.). Takie umiejętności procentują wielokrotnie, ponieważ realizacja większości naszych osobistych potrzeb i pragnień zależy właśnie od dobrych relacji z innymi ludźmi. Duże znaczenie w procesie nauki mają też zdobywanie doświadczeń w postaci stażów i praktyk. Absolwenci i studenci są bardzo zadowoleni z formy prowadzenia kierunku. Anita, absolwentka psychologii mówi: - Do wszystkich tych zalet studiowania psychologii dodałabym jeszcze jedną. Gdy idziesz na te studia, poznajesz fantastycznych ludzi - obracasz się w kręgu rówieśników, którzy tak jak ty interesują się światem i ludźmi, są przyjaźni i otwarci. Uczysz się od mądrych i ciekawych ludzi. A przebywanie wśród takich osób jest po prostu fajne.

Psychologię studiuje się jednak również dla zdobycia zawodu. Trudno znaleźć kierunek, który oferowałby tak szerokie i różnorodne możliwości wykonywania pracy po studiach jak psychologia. Jest to jeden z kierunków, który będzie popularny prawdopodobnie także za 20 i 50 lat, choć w tym czasie wiele innych kierunków studiów zniknie.

Absolwenci psychologii mogą prowadzić szkolenia psychologiczne dla firm, które dbają o integrację i podnoszenie umiejętności swoich pracowników.

Mogą zajmować się terapią i pomocą psychologiczną w najróżniejszych placówkach, mogą otwierać prywatne praktyki, rekrutować pracowników itp. Wiele dużych firm i korporacji posiada specjalne działy HR (human relations), w których zatrudnia się psychologów. Studentów psychologii chętnie zatrudniają też firmy specjalizujące się w sprzedaży, reklamie, transporcie, oświacie i edukacji. Dlatego absolwenci psychologii zwykle nie mają problemów ze znalezieniem pracy.

dr Marcin Florkowski, psycholog, Instytut Psychologii UZ

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki