Zmiany w przedszkolu w Przylepie

23 luty 2016
Ten punkt wtorkowej sesji nie wywołał żadnych napięć. Radni jednomyślnie poparli projekt przekształcenia przedszkola w Przylepie.

Zmiany doprowadzą do wyłonienia ze struktury organizacyjnej tego przedszkola kilku oddziałów, które docelowo uzyskają status samodzielnych miejskich przedszkoli.  Przedszkole w Przylepie swoim zasięgiem obejmuje cała dzielnicę Nowe Miasto. To rozwiązanie z czasów gdy funkcjonował gmina. Dyrekcja przedszkola mieściła się w Przylepie a w pozostałych miejscowościach znajdowały się filie.

Przedszkolny oddział w Nowym Kisielinie stanie się Miejskim Przedszkolem nr 41, oddział w Ochli – przedszkolem nr 42, oddział w Raculi – przedszkolem nr 43, oddział w Zatoniu – oddziałem przedszkola nr 43, oddział w Zawadzie – przedszkolem nr 44.  Zmiany wejdą w życie od 1 września 2016 r. Autorami projektu przekształcenia przedszkola w Przylepie są: Tomasz Sroczyński, Wiesław Kuchta i Mariusz Rosik. Ich inicjatywa zmierza do uporządkowanie i ujednolicenia struktury przedszkoli w „starej” Zielonej Górze i dzielnicy Nowe Miasto.

(pm)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki