Przez życie z pasją do historii

29 Kwiecień 2021
Kształcić ludzi mądrych, szanować przeszłość, kreować przyszłość - to hasło Instytutu Historii UZ. Instytutu, który dba o to, aby edukacja w zakresie historii była przekazywana w sposób ciekawy, a jego absolwenci mogli zamiłowanie do historii przeobrazić w sposób na życie.

Wśród absolwentów są np. podinspektor w urzędzie marszałkowskim, doktor nauk humanistycznych, przedsiębiorca i właściciel winnicy, a także historycy, publicyści, dziennikarze, pracownicy administracyjni… Po studiach na kierunku historia można znaleźć pracę w wielu ciekawych miejscach. Przekonują o tym absolwenci: - W chwili obecnej wiedza zdobyta na studiach historycznych jest bardzo przydatna w mojej pracy zawodowej. Jestem podinspektorem w Lubuskim Urzędzie z Marszałkowskim w Zielonej Górze i zajmuję się archiwizacją, a archiwistyka to w końcu jedna z nauk pomocniczych historii. Gorąco polecam studiowanie historii na naszej uczelni, bo dzięki niej można wszechstronnie poszerzyć horyzonty i poukładać swój świat w dorosłym życiu. Nie zwlekajcie zatem i zawalczcie o swoje marzenia! Tak jak ja! - tłumaczy Joanna Jakuć, absolwentka z 2013 r.

Równie entuzjastycznie do studiowania zachęca prof. Robert Skobelski, dyrektor instytutu, który tłumaczy jak wyglądają studia historyczne na UZ: - Ciekawe wykłady, kontakt z fachową kadrą naukową, wycieczki do fascynujących miejsc i możliwość odbycia części studiów za granicą. Ukończenie tego kierunku przygotowuje nie tylko do pracy jako historyka, ale także w innych zawodach, gdzie niezbędna jest wiedza humanistyczna oraz szczególne umiejętności, pozwalające odnaleźć się w coraz szybciej pędzącym świecie.

Instytut może się pochwalić wieloletnią praktyką dydaktyczną. Powstał w 1983 r. z istniejącego wcześniej od 1973 r. Zakładu Historii. Tym samym kształcenie historyczne na poziomie wyższym w Zielonej Górze, to blisko pół wieku tradycji. Wielu z pedagogów to absolwenci instytutu. Warto przypomnieć, że rektor UZ - prof. Wojciech Strzyżewski jest również absolwentem zielonogórskiej historii.

W IH można zdobywać wiedzę aktywnie, rozwijając swoje zainteresowania. Studenci wielokrotnie brali udział w debatach oksfordzkich, konferencjach, seminariach i ciekawych spotkaniach z najwybitniejszymi historykami w kraju. W ramach zajęć praktycznych wyjeżdżali np. na zajęcia w terenie, przy zabytkach, wykopaliskach archeologicznych, w archiwach, na warsztaty w muzeach czy galeriach w Berlinie, Dreźnie oraz Pradze. Studia te można realizować również w innych miastach Polski i za granicą - dzięki programom MOST i Erasmus +. Możliwe jest odbywanie praktyk zawodowych na wybranych uczelniach i w instytucjach Unii Europejskiej. Instytut proponuje studia historyczne licencjackie i magisterskie w ramach dwóch specjalności: zarządzanie dokumentacją i informacją oraz w specjalności nauczycielskiej. W dyscyplinie historia oferowane są także studia doktoranckie w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Instytut posiada prawa do habilitowania - jako jedyny w ramach Wydziału Humanistycznego. Bierze udział, we współpracy z różnymi instytucjami, w badaniach naukowych na rzecz regionu lubuskiego oraz regionów ościennych, których celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego, krajobrazu i pamięci historycznej. W instytucie realizowane są również badania z zakresu historii świata starożytnego, dziejów historii Polski i powszechnej, co skutkuje zdobywaniem dużych grantów badawczych, finansowanych z budżetu państwa oraz instytucji samorządowych. We wszystkich działaniach instytutu biorą udział studenci udowadniając, że jest to miejsce dla ambitnych ludzi z pasją.

Katarzyna Doszczak

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki