Przed świętami dużo pytań i dyskusji

2 Kwiecień 2021
30 marca - to był dla radnych długi i burzliwy wtorek. Podczas sesji rady miasta przyjęto ponad 20 uchwał oraz wybrano członków nowych komisji.

Ustalenie porządku obrad zajęło radnym prawie godzinę. Koalicja Obywatelska chciała, aby na sesji pojawiły się zaproponowane przez nią dwie uchwały - w sprawie zwrotu opłaty za koncesję alkoholową oraz ustalenia kierunków działalności prezydenta miasta w sprawie wspomagania finansowego klubów sportowych. Obie zostały odrzucone przez większość radnych. W styczniu radni przyjęli uchwałę o zwolnieniu branży gastronomicznej i hotelarskiej z opłat za koncesję alkoholową na cały 2021 rok. Wojewoda uchylił jednak drugi paragraf tej uchwały. - Ta uchwała jest niezgodna z prawem, a magistrat nie reaguje. Opłaty, które zostały wniesione przez gastronomów powinny zostać im zwrócone, dlatego przygotowaliśmy nowy projekt uchwały - twierdził Adam Urbaniak. - Pomimo unieważnienia jednego paragrafu, przyjęta uchwała nadal funkcjonuje. Każdy, kto wniósł opłatę za koncesję, dostanie jej zwrot, ponieważ wedle uchwały, ta opłata jest nam nienależna - uspokajał prezydent Janusz Kubicki.

Główny porządek obrad rozpoczął się od przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego. - To jest budżet za rok poprzedni. Ze względu na pandemię nie został on zrealizowany w roku 2020 i przeprowadzimy go teraz - tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Wiele punktów podczas sesji dotyczyło planów zagospodarowania przestrzennego. Jako pierwszy pod dyskusję trafił plan dotyczący ul. Kąpielowej. Wciąż trwa tam konflikt pomiędzy dwoma grupami mieszkańców dotyczący umiejscowienia i wielkości boiska, które ma zostać wybudowane z budżetu obywatelskiego. - Mieszkańcy Jędrzychowa nie są zadowoleni z tego, co się wydarzyło na tej działce. Były zaplanowane dwa boiska, skatepark, a nowy plan tego nie zakłada. Cieszymy się, że boisko powstanie, ale nie podoba nam się sposób przeprowadzenia budżetu na naszym osiedlu - opowiadał Dariusz Legutowski, który od początku był zaangażowany w promowanie projektu w BO. Prezydent czekał ze zmianą planu zagospodarowania do czasu wypracowania kompromisu przez mieszkańców. Ci jednak się nie dogadali. Nowy plan przygotowano tak, by pogodzić interesy mieszkańców. Możliwa będzie realizacja boiska wielofunkcyjnego oraz wyznaczony został bufor zieleni od terenów mieszkaniowych. - Musimy pamiętać, że wszyscy chcą duże inwestycje, ale nie obok ich miejsca zamieszkania - stwierdził Tomasz Sroczyński.

- Mieszkańcy pokazywali mi, jak blisko ich domostw miałoby się znaleźć boisko. Zgadzam się z radnym Sroczyńskim. Jeśli coś jest daleko od nas, to wszystko chcemy „na bogato”, problem pojawia się, gdy mieszkamy w danym miejscu - dodał Jacek Budziński.

Zmiany szykują się też w centrum miasta. Radni zatwierdzili miejscowy plan zagospodarowania w rejonie pl. marszałka Józefa Piłsudskiego. Zakłada on, że na terenie dawnego LOK-u będzie możliwa nie tylko funkcja usługowa, jak było do tej pory, ale również mieszkaniowa. - Warto, żeby ten obszar został zagospodarowany. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie przynosił nam chlubę - mówił wiceprezydent Dariusz Lesicki. Pojawiło się kilka pytań o miejsca parkingowe. - Określiliśmy, że musi być m.in. jedno miejsce na jeden lokal mieszkalny. W ścisłym centrum to realny plan. Nie jesteśmy w stanie wejść dwie kondygnacje pod ziemię w centrum i tam budować parkingi – tłumaczył D. Lesicki.

Radni wybrali też składy nowych komisji. Na czele komisji ds. konsultacji i budżetu obywatelskiego stanął Paweł Zalewski. Zgłoszony na to stanowisko był również Marcin Pabierowski, jednak uzyskał mniej głosów poparcia. Przewodniczącym komisji ds. integracji, planowania przestrzennego i klimatu został Mariusz Rosik.

(ap)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki