Prezydent podsumował rok

3 Czerwiec 2022
Jak żyje się w Zielonej Górze i co wydarzyło się w roku 2021? Podczas wtorkowej sesji prezydent Janusz Kubicki przedstawił raport o stanie miasta.

Tradycyjnie raz w roku prezydent ma obowiązek przygotowania dokumentu zawierającego najważniejsze informacje o Zielonej Górze. Opracowanie zawiera takie zagadnienia jak demografia, budżet, inwestycje, oświata, czy działalność jednostek podlegających miastu.

W Zielonej Górze mieszka nieco ponad 140 tys. mieszkańców. Maleje liczba urodzeń oraz zawieranych małżeństw, wzrosła za to liczba zgonów. W Wydziale Komunikacji mamy zarejestrowanych blisko 130 tys. samochodów. - Z jednej strony to cieszy, bo to oznacza, że zielonogórzan stać na posiadanie dwóch aut. Z drugiej pokazuje, jak ważne są inwestycje w drogi - obwodnicę południową czy zachodnią. Niestety, nawet gdybyśmy bardzo chcieli, nie jesteśmy w stanie budować miejsc parkingowych w tempie, w jakim przybywa samochodów - mówił J. Kubicki.

Prezydent przedstawił też raport budżetowy. Dochody własne miasta wyniosły 600 815 168 zł, co stanowi 51,7 proc. wszystkich dochodów. Następna w kolejności jest dotacja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Miasto najwięcej wydało na oświatę i edukację. - Inwestycja w dzieci i młodzież to inwestycja w nas wszystkich - przekonywał prezydent. Na drugim miejscu pod względem wydatków znalazła się pomoc i polityka społeczna, a na trzecim inwestycje. Wśród tych najważniejszych znalazły się: budowa parkingu wielopoziomowego przy Palmiarni Zielonogórskiej, który zmieści ok. 450 pojazdów; budowa systemu kontroli ruchu kołowego na deptaku, rozbudowa „Promyka”, przebudowa żłobka przy al. Wojska Polskiego, termomodernizacja obiektów oświatowych, budowa obwodnicy południowej, a także wiele innych inwestycji drogowych.

Prezydent zwrócił też uwagę na rozwój komunikacji miejskiej. - Jesteśmy jedynym miastem wojewódzkim w Polsce, które ma darmowe autobusy dla dzieci i młodzieży - podkreślił. Ponadto połowa taboru MZK to autobusy elektryczne, a planowane są już kolejne inwestycje, m.in. w elektryczne autobusy przegubowe.

Pełny raport o stanie miasta znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

(ap)

 
wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki