Prezydent nagradza profesorów

23 Październik 2013
- Nominacja profesorska to jest wydarzenie dla każdego naukowca. Autentycznie się cieszymy i zapewniamy, że identyfikujemy się z Zieloną Górą i chcemy jej służyć – dziękował za wyróżnienie w imieniu nagrodzonych prof. Zdzisław Wołk.
 
Dzisiaj (23 października) w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego (ul. Licealna 9) prezydent Janusz Kubicki uhonorował profesorów mianowanych przez Prezydenta RP. Nagrody Miasta Zielona Góra za wkład w rozwój Zielonej Góry oraz szczególne zaangażowanie i osiągnięcia naukowe otrzymali:
 
Prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak - Kierownik Zakładu Stylistyki w Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Humanistycznego. 
Studia polonistyczne ukończył w zielonogórskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (1987), doktoryzował się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (1992), a habilitację uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001). Od 1989 roku pracuje               w Instytucie Filologii Polskiej (najpierw WSP, obecnie – UZ). Publikuje artykuły naukowe w najbardziej prestiżowych czasopismach polonistycznych m.in.: w „Pamiętniku Literackim”, „Języku Polskim”, „Poradniku Językowym”, „Stylistyce”.
 
Prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger - Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Wizualnych.
Ukończyła studia artystyczne (1990) na Wydziale Ceramiki i Szkła we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP). Od 1992 roku jest  pracownikiem dydaktycznym WSP (obecnie UZ). Swoje prace wystawiała z dużym powodzeniem zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 
Prof. dr hab. Zdzisław Wołk - Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Pedagogiki Społecznej.
Projektodawca i uczestnik licznych ogólnopolskich programów badawczych poświęconych aktywności pracowniczej, aktywizacji zawodowej, pomocy społecznej. Badacz warunków życia ludności woj. lubuskiego, a także współorganizator i kierownik naukowy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim oraz Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze. Autor wielu publikacji książkowych m.in.: „Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży”, „Kultura Pracy”. Redaktor naukowy kilkunastu prac zbiorowych oraz ponad 150 artykułów naukowych i popularno-naukowych.
 
Prof. dr hab. Juliusz Karcz Wydział Artystyczny Instytut Muzyki.
Studiował na Wydziale Wychowania Muzycznego w Państwowej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1966) oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury Symfonicznej i Teorii Muzyki w poznańskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (1975). W roku 1975 powierzono mu zadanie zorganizowania szkoły muzycznej w Żarach, w której był pierwszym dyrektorem (1975-1978). Od 1978 roku wykładał  przedmioty teoretyczne w Instytucie Wychowania Muzycznego WSP, a obecnie w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do jego najważniejszych osiągnięć organizacyjnych można zaliczyć uruchomienie kierunku kształcenia „Jazz i muzyka estradowa” na UZ (2004).

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki