Prezydent Kubicki w gminie: - Obniżymy podatki, 100 mln trafi do sołectw

30 Wrzesień 2013
– Będę pierwsza osobą żądającą odwołania nowej rady w przypadku nie respektowania postanowień Kontraktu Zielonogórskiego – powiedział prezydent Zielonej Góry w czasie poniedziałkowej sesji rady gminy Zielona Góra. I potwierdził wszystkie wcześniejsze zobowiązania.

Po przestawieniu porządku obrad XXXVIII  sesji rady gminy Zielona Góra, wójt gminy Mariusz Zalewski poinformował zgromadzonych,  m.in. o podpisaniu umowy na prowadzenie żłobków w gminie, a także konieczności przeprowadzenia trzeciego już przetargu na budowę placu zabaw w Jarogniewicach. Zakomunikował również potrzebę przerwania inwestycji związanych z kanalizacją w Raculi i w Drzonkowie, ze względu na brak gwarancji, co do zakończenia prac związanych m.in. z naprawą powstałych dziur oraz odtworzeniem drogi.

W dalszej części sesji, radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał zmieniające uchwały: Wieloletniego Planu Gospodarczego w gminie Zielona Góra na lata 2009 – 2013, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2018. Przyjęto także uchwałę nadającą godność Honorowego Obywatela gminy Zielona Góra Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi – Zalewskiemu.

Obecny na sesji prezydent Janusz Kubicki przedstawił radnym prezentację, dotyczącą realizacji inwestycji z Funduszu Integracyjnego. Prezydent rozmawiał także, na temat obniżenia podatków i przygotowywanego właśnie projektu uchwały dotyczącej obniżenia podatku od nieruchomości, który jeszcze w październiku, ma być poddany głosowaniu przez radę miasta. Przedstawił także propozycję obniżenia podatku rolnego o 90 %. Poruszył także kwestię obniżenia stawek za bilety MZK. Radni gminy Zielona Góra pytali prezydenta o informacje dotyczące gwarancji zatrudnienia pracowników jednostek gminnych. Prezydent zapewnił, że takie gwarancje zatrudnienia pozostaną.  Kontrakt Zielonogórski będzie gwarantem najważniejszych ustaleń przekonywał prezydent J. Kubicki.

(kg)