Prezydent Kubicki w gminie: - Obniżymy podatki, 100 mln trafi do sołectw

30 Wrzesień 2013
– Będę pierwsza osobą żądającą odwołania nowej rady w przypadku nie respektowania postanowień Kontraktu Zielonogórskiego – powiedział prezydent Zielonej Góry w czasie poniedziałkowej sesji rady gminy Zielona Góra. I potwierdził wszystkie wcześniejsze zobowiązania.

Po przestawieniu porządku obrad XXXVIII  sesji rady gminy Zielona Góra, wójt gminy Mariusz Zalewski poinformował zgromadzonych,  m.in. o podpisaniu umowy na prowadzenie żłobków w gminie, a także konieczności przeprowadzenia trzeciego już przetargu na budowę placu zabaw w Jarogniewicach. Zakomunikował również potrzebę przerwania inwestycji związanych z kanalizacją w Raculi i w Drzonkowie, ze względu na brak gwarancji, co do zakończenia prac związanych m.in. z naprawą powstałych dziur oraz odtworzeniem drogi.

W dalszej części sesji, radni jednogłośnie przyjęli projekty uchwał zmieniające uchwały: Wieloletniego Planu Gospodarczego w gminie Zielona Góra na lata 2009 – 2013, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2018. Przyjęto także uchwałę nadającą godność Honorowego Obywatela gminy Zielona Góra Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi – Zalewskiemu.

Obecny na sesji prezydent Janusz Kubicki przedstawił radnym prezentację, dotyczącą realizacji inwestycji z Funduszu Integracyjnego. Prezydent rozmawiał także, na temat obniżenia podatków i przygotowywanego właśnie projektu uchwały dotyczącej obniżenia podatku od nieruchomości, który jeszcze w październiku, ma być poddany głosowaniu przez radę miasta. Przedstawił także propozycję obniżenia podatku rolnego o 90 %. Poruszył także kwestię obniżenia stawek za bilety MZK. Radni gminy Zielona Góra pytali prezydenta o informacje dotyczące gwarancji zatrudnienia pracowników jednostek gminnych. Prezydent zapewnił, że takie gwarancje zatrudnienia pozostaną.  Kontrakt Zielonogórski będzie gwarantem najważniejszych ustaleń przekonywał prezydent J. Kubicki.

(kg)

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki