Prace na ulicy Batorego idą zgodnie z planem

18 Listopad 2022
Bez poślizgu przebiega przebudowa kolizyjnego skrzyżowania ulic S. Batorego, F. Rzeźniczaka i J. Zamoyskiego. Powstają brakujące odcinki ścieżek rowerowych.

Obecnie trwa przebudowa kanalizacji deszczowej. - Ułożono też kabel do nowego oświetlenia, doprowadzane jest zasilanie sygnalizacji świetlnej. Rozpoczęto układanie masy asfaltowej na ścieżce rowerowej przy ul. Batorego i Energetyków - wylicza Wojciech Sobierajski z Biura Budowy Dróg w magistracie.

- Wykonawca przebudowuje podziemną infrastrukturę kolidującą z inwestycją - dodaje Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami. - Układane są obrzeża pod ścieżki rowerowe i chodniki. Przebudowywane są zjazdy do posesji. Wykonawca -firma Bud-Dróg z Kożuchowa - układa podbudowę pod ścieżki rowerowe.

Inwestycja kosztuje około 9 mln zł. Po jej zakończeniu ma być bezpieczniej i jaśniej, ruch upłynni się. Lewoskręty z ul. Batorego w Zamoyskiego i z Batorego w Rzeźniczaka mają działać bezkolizyjnie. Na ul. Batorego powstanie prawoskręt w ul. Rzeźniczaka oraz osobny pas do skrętu w lewo w ul. Zamoyskiego, natomiast ul. Rzeźniczaka przed samym skrzyżowaniem będzie dwupasowa - pas w prawo oraz pas na wprost i w lewo.

Po obu stronach ul. Batorego powstają też brakujące odcinki ścieżek rowerowych. Projekt opiniował Robert Górski, szef Stowarzyszenia Rowerem do Przodu. - Powstają ścieżki przy ul. Energetyków i na Batorego od ronda Jaworskiego w kierunku Trasy Północnej - mówi R. Górski. - To brakujące odcinki, połączą się ze ścieżkami przy Trasie Północnej i ścieżką biegnącą po obu stronach ulicy Zjednoczenia na wysokości Elektrociepłowni.

(rk)

 

 

wybierz swoje
Barcikowice sołtys Franciszek Kosidło Franciszek Kosidło
Drzonków sołtys Renata Woźniak Renata Woźniak
Jany i Stożne sołtys Monika Turzańska Monika Turzańska
Jargoniewice sołtys Elżbieta Świercz Elżbieta Świercz
Jeleniów sołtys Wojciech Bortnowski Wojciech Bortnowski
Kiełpin sołtys Aneta Walczak Aneta Walczak
Krępa sołtys Janusz Sikora Janusz Sikora
Łężyca sołtys Jolanta Rabęda Jolanta Rabęda
Ługowo sołtys Agnieszka Głuska Agnieszka Głuska
Nowy Kisielin sołtys Andrzej Zalewski Andrzej Zalewski
Ochla sołtys Aleksander Kosowicz Aleksander Kosowicz
Przylep sołtys Mieczysław Momot Mieczysław Momot
Racula sołtys Mirosława Jabłonka Mirosława Jabłonka
Stary Kisielin sołtys Krystyna Koperska Krystyna Koperska
Sucha sołtys Ireneusz Rypson Ireneusz Rypson
Zatonie i Marzęcin sołtys Krzysztof Sadecki Krzysztof Sadecki
Zawada sołtys Jan Smoter Jan Smoter
Zielona Góra prezydent Janusz Kubicki Janusz Kubicki