Prace na ulicy Batorego idą zgodnie z planem

18 Listopad 2022
Bez poślizgu przebiega przebudowa kolizyjnego skrzyżowania ulic S. Batorego, F. Rzeźniczaka i J. Zamoyskiego. Powstają brakujące odcinki ścieżek rowerowych.

Obecnie trwa przebudowa kanalizacji deszczowej. - Ułożono też kabel do nowego oświetlenia, doprowadzane jest zasilanie sygnalizacji świetlnej. Rozpoczęto układanie masy asfaltowej na ścieżce rowerowej przy ul. Batorego i Energetyków - wylicza Wojciech Sobierajski z Biura Budowy Dróg w magistracie.

- Wykonawca przebudowuje podziemną infrastrukturę kolidującą z inwestycją - dodaje Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami. - Układane są obrzeża pod ścieżki rowerowe i chodniki. Przebudowywane są zjazdy do posesji. Wykonawca -firma Bud-Dróg z Kożuchowa - układa podbudowę pod ścieżki rowerowe.

Inwestycja kosztuje około 9 mln zł. Po jej zakończeniu ma być bezpieczniej i jaśniej, ruch upłynni się. Lewoskręty z ul. Batorego w Zamoyskiego i z Batorego w Rzeźniczaka mają działać bezkolizyjnie. Na ul. Batorego powstanie prawoskręt w ul. Rzeźniczaka oraz osobny pas do skrętu w lewo w ul. Zamoyskiego, natomiast ul. Rzeźniczaka przed samym skrzyżowaniem będzie dwupasowa - pas w prawo oraz pas na wprost i w lewo.

Po obu stronach ul. Batorego powstają też brakujące odcinki ścieżek rowerowych. Projekt opiniował Robert Górski, szef Stowarzyszenia Rowerem do Przodu. - Powstają ścieżki przy ul. Energetyków i na Batorego od ronda Jaworskiego w kierunku Trasy Północnej - mówi R. Górski. - To brakujące odcinki, połączą się ze ścieżkami przy Trasie Północnej i ścieżką biegnącą po obu stronach ulicy Zjednoczenia na wysokości Elektrociepłowni.

(rk)